Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraag via EU-douaneportaal voor handelaren

Sinds 1 oktober 2019 kan de marktdeelnemer zijn AEO-aanvraag enkel nog elektronisch indienen via het EU-douaneportaal voor handelaren onder het specifiek douaneportaal eAEO (eAEO-STP). 

Via eAEO - STP beheert de marktdeelnemer zijn AEO zaken van aanvraag tot vergunning en wisselt hij informatie uit met de bevoegde douaneautoriteit.

De authenticatie voor toegang tot eAEO-STP vindt plaats via het Europese systeem voor ‘uniform gebruikersbeheer en digitale handtekeningen’ (UUM&DS).
Hiervoor moeten de marktdeelnemers in het bezit zijn van een ‘registratie -en identificatienummer voor marktdeelnemers’ (EORI) alsook de juiste rollen hebben om toegang te krijgen tot het systeem. De te volgen stappen vindt u terug in  Tips & Tricks (PDF, 212.24 KB).

Gelieve bij aanmeldingsproblemen contact op te nemen met CSAM of met de PLDA helpdesk.
CSAM:

PLDA Helpdesk:

Na aanmelden in het EU-douaneportaal voor handelaren is de registratie van uw e-mailadres noodzakelijk om elke communicatie direct te ontvangen in uw inbox . Ga naar Gebruikersmenu – Voorkeuren – EAEO.
Zie ook  Aanmeldpagina EU_douaneportaal voor handelaren (PDF, 446.29 KB) onder ‘Algemene functies’.

Voor een efficiënt gebruik van de module eAEO-STP verwijzen we naar de handleiding eAEO-STP opgesteld door de Europese Commissie. Deze handleiding vindt u terug na aanmelden in het EU-douaneportaal voor handelaren onder Gebruikersmenu – Gebruikershandleiding .

De minimaal vereiste documenten voor een geldige AEO-aanvraag in eAEO-STP zijn een ingediende AEO-aanvraag in eAEO-STP aangevuld met de vragenlijst voor zelfbeoordeling in vak 25 en de vereiste nationale AEO bijlagen in vak 23.
Hierbij de toelichting bij de vragenlijst AEO-zelfbeoordeling.
Er is telkens één geldige (ingediende) aanvraag voor een actieve AEO-vergunning.

De marktdeelnemer is steeds aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in zijn aanvraag en bijhorende documenten in eAEO-STP waarop de afgifte van de AEO-vergunning steunt.

U bent verplicht om elke wijziging in de aanvraag alsook andere informatie die de inhoud en het voortbestaan van uw AEO-vergunning beïnvloeden te melden aan de bevoegde douaneautoriteiten via eAEO. 

Dit alles kadert in een continue controleproces dat in eerste instantie gebeurt op initiatief van de marktdeelnemer. U wordt verwacht uw processen, risico's en systemen te herzien i.f.v. belangrijke wijzigingen in uw activiteiten.

Bij vragen over de verschillende acties binnen eAEO-STP, graag contact opnemen met uw bevoegde regionale douaneautoriteit.