Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Aanvraagformulieren

Vanaf 1 oktober 2019 zullen nieuwe AEO-verzoeken elektronisch worden ingediend via het EU-portaal voor marktdeelnemers voor eAEO (e-STP).

Deze geharmoniseerde EU-interface voor marktdeelnemers, ontwikkeld door de Europese Commissie en de lidstaten, wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie over de aanvragen en de beslissingen inzake AEO-vergunningen.

Het doel van het EU-portaal voor marktdeelnemers voor eAEO is de uitwisseling van informatie over aanvragen, beslissingen, vergunningen en beheersprocessen van geautoriseerde marktdeelnemers te vergemakkelijken en te versnellen.

Om online een aanvraag te kunnen indienen, moeten de marktdeelnemers bij hun nationale douaneadministratie over een "EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification)" beschikken, voor zover zij dit nog niet hebben.

Marktdeelnemers moeten ook een UUM&DS-gebruikersaccount en een wachtwoord aanvragen om zich te authentificeren op het EU Economic Operators Portal voor eAEO.