Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

AEO-rapportering

Vanaf 2021 kan elke AEO-partner maandelijkse rapporten van zijn invoer- en/of uitvoeraangiften consulteren via het MyMinfin-portaal. Dit nieuwe voordeel is exclusief voor bedrijven met een AEO-vergunning. Voor alle Belgische AEO-vergunningen worden deze rapporten elke maand automatisch opgeladen.

 • Hoe moet ik inloggen om toegang te krijgen tot de maandelijkse rapporten over mijn invoer- en uitvoeraangiftes?

  Indien je voor de eerste maal inlogt, doorloop je volgende stappen: 

  1. Een toegangsbeheerder van jouw onderneming deelt de juiste rol toe aan zijn medewerkers. 
   De procedure om rollen toe te delen vind je hier terug, voor toegang tot de AEO-rapporten gebruik je de volgende rol: “ FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen” met eigenschap ”Rapporten Douane en Accijnzen”.
  2. De medewerkers, die deze specifieke rol toebedeeld krijgen, melden zich vervolgens aan via MyMinFin in naam de onderneming en downloaden de rapporten via het tabblad “mijn documenten”. 

  Ondervind je problemen bij het inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk PLDA.  

 • Waarvoor kan ik de automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes gebruiken?

  Met de gegevens uit de rapporten kan elk AEO-bedrijf crossreferenties uitvoeren met de eigen handelsadministratie. Indien ze een abnormaliteit of fout vaststellen, en ook de aangever bevestigt dat er iets niet klopt, dan kunnen zij de douane hierover inlichten. De douane zal vervolgens een onderzoek starten om eventuele fraude van btw-nummers op te sporen. 

 • Waarom wordt er gewerkt met een summiere dataset voor de automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Sommige gegevens mag de douaneadministratie niet zomaar doorgeven aan derden, dit in het kader van de geheimhoudingsplicht (artikel 320 van de AWDA).

  Niettegenstaande, kan elke operator steeds via de PLDA-webapplicatie of via zijn aangever de volledige dataset van zijn aangiften opvragen.

 • Wat met buitenlandse AEO-bedrijven en automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Voor buitenlandse AEO-vergunningen met invoer- en/of uitvoerbewegingen in België staan deze rapporten niet automatisch beschikbaar in MyMinfin. Zij kunnen hiervoor wel een aanvraag indienen met vermelding van:

  • hun EORI-nummer
  • het Belgisch btw-nummer waaraan hun buitenlandse AEO-vergunning gekoppeld 

  Via e-mail naar het team Marketing

 • Wat met niet-AEO-bedrijven en automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Heb je (nog) geen AEO-vergunning, dan zal je geen automatisch toegang krijgen tot de maandelijkse rapportering. Maar je hebt uiteraard steeds de mogelijkheid om, via de PLDA-webapplicatie of via jouw aangever, jouw aangiften op te vragen en zelf een maandoverzicht samen te stellen. 

  Anderzijds is dit hét uitgelezen moment om voor jouw bedrijf een AEO-vergunning aan te vragen en te kunnen genieten van tal van voordelen!