Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraagformulieren

Douanevergunningen

Als de douanevergunning betrekking heeft op meer dan één lidstaat, moet de aanvraag steeds via het EU Trader Portal ingediend worden. Dergelijke aanvragen worden vervolgens behandeld door het Team Vergunningen van de Centrale Component. Papieren formulieren worden niet geaccepteerd.
De uitzondering op deze regel is de nationale vergunning Toegelaten afgever (ACP), deze moet ook via het EU Trader Portal worden ingediend.
Meer info over het aanvragen van vergunningen en de daarvoor gebruikte systemen.

Bijzondere regelingen

Douaneformaliteiten
Transit
Doorlopende zekerheid
Douanestatuut van de goederen
Andere

Douanewaarde

Oorsprong

 WAAR UW DOUANEVERGUNNINGSAANVRAAG INDIENEN? (PDF, 210.72 KB)

 WAAR UW ACCIJNSVERGUNNINGSAANVRAAG INDIENEN? (PDF, 299.47 KB)