Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gecentraliseerde vrijmaking

Met een vergunning gecentraliseerde vrijmaking kunnen operatoren die tevens titularis zijn van een vergunning AEOC een douaneaangifte indienen bij het douanekantoor bevoegd over de plaats waar zij gevestigd zijn, terwijl de goederen fysiek worden aangeboden bij een ander douanekantoor.


Verdere informatie

-  Via de klantencoördinator van uw regio. (PDF, 541.18 KB)
-  Het aanvraagformulier. (DOCX, 351.76 KB)

Een vergunning voor het gebruik van vereenvoudigingen kan via elektronische weg aangevraagd worden door het bijgevoegde document, voorzien van een elektronische handtekening, in PDF terug te zenden naar het e-mailadres van uw regionaal team Klantenbeheer ofwel via schriftelijke weg.