Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gecentraliseerde vrijmaking

Met een vergunning gecentraliseerde vrijmaking of Centralised Clearance (CCL) kunnen operatoren, die tevens titularis zijn van een vergunning AEOC, een douaneaangifte indienen bij het douanekantoor bevoegd over de plaats waar zij gevestigd zijn, terwijl de goederen fysiek worden aangeboden bij een ander douanekantoor in een andere lidstaat van de EU.

 • Voordelen CCL

  • Snellere afhandeling en dus minder oponthoud van uw logistieke handelsstromen binnen de EU.
  • Kostenbesparend want mogelijkheid tot centralisatie van de boekhoud- en douaneafdeling in uw hoofdvestiging.
  • Vereenvoudiging vermits slechts één locatie voor het afhandelen van uw douaneformaliteiten ongeacht de plaats van binnenkomst.
  • Vertrouwensrelatie met uw plaatselijke douanedienst.
 • Doelpubliek CCL

  • ondernemingen met import- en/of exportbewegingen vallend onder verschillende douanekantoren in twee of meerdere lidstaten van de EU
  • douanevertegenwoordigers
 • Basisvoorwaarden CCL

  • een AEO-C vergunning bezitten
  • een aanvraag indienen via het Trader Portal van de Europese Unie

  Een vergunning Gecentraliseerde Vrijmaking kan enkel betrekking hebben op een van de volgende douaneregelingen:

  • in het vrije verkeer brengen
  • actieve veredeling
  • douane-entrepot
  • passieve veredeling
  • tijdelijke invoer
  • uitvoer
  • bijzondere bestemming
  • wederuitvoer

 • Aandachtspunt CCL

  Een vergunning Gecentraliseerde Vrijmaking kan zowel betrekking hebben op een standaard aangifte als op een aangifte via inschrijving in de administratie van de aangever (EIR). In dat laatste geval dient u ook over een grensoverschrijdende vergunning inschrijving in de administratie van de aangever te beschikken.