Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CVA (vergunning vereenvoudigde douanewaarde)

Met deze vergunning kunt u elementen van de douanewaarde, die niet te bepalen zijn op de datum van de aangifte, laten vaststellen:

 • bedragen die in de douanewaarde moeten worden begrepen overeenkomstig artikel 70, lid 2 DWU,
 • bedragen die in de douanewaarde moeten worden begrepen overeenkomstig artikel 71 DWU,
 • en bedragen die niet in de douanewaarde moeten worden begrepen overeenkomstig 72 DWU.

De aanvragen voor vergunningen CVA, verleend in het kader van artikel 73 van het DWU, moeten door de operatoren worden ingediend bij het bevoegde regionale Team Vergunningen.

De AAD&A is volop bezig met de digitalisering van de vergunningsaanvragen. Binnenkort zal ook een CVA-aanvraag worden ingediend via MyMinfin indien deze enkel geldig is in België of via CDS TP indien deze geldig is in meerdere lidstaten.

Voorlopig gebeuren de CVA-aanvragen nog enkel via het aanvraagformulier CVA

Zodra de nieuwe werkwijze van kracht is, wordt onze website geüpdatete.


Disclaimer: deze pagina is een samenvatting voor informatieve doeleinden. Alleen het Douanewetboek van de Unie wordt als authentiek beschouwd.
 • Voordelen CVA

  • Rechtszekerheid inzake de douanewaardebepalingsmethode.
  • Rechtszekerheid dat u voldoet aan de wet- en regelgeving.
  • Correcte inning van bedrag aan rechten.
 • Doelpubliek CVA

  • Ondernemingen met importbewegingen
  • Douanevertegenwoordigers
  • Fiscale vertegenwoordigers
 • Basisvoorwaarden CVA

  • EORI-nummer verplicht
  • De vaststelling van de bedragen moet in de administratie terug te vinden zijn.
  • De door de operator vastgestelde douanewaarde mag niet sterk afwijken van de waarde die zonder deze vergunning zou worden vastgesteld.
 • Stappen/ duur van de procedure CVA

  • Na de ontvangst van de aanvraag heeft de douane 30 kalenderdagen om de ontvankelijkheid van de aanvraag te controleren en eventueel aanvullende informatie te vragen.
  • De marktdeelnemer krijgt 10 kalenderdagen om de nog ontbrekende informatie te bezorgen.
  • Indien aan de basisvoorwaarden is voldaan en de vergunningsaanvraag alle vereiste gegevens en bijlagen bevat, aanvaarden de douaneautoriteiten de aanvraag en wordt de marktdeelnemer hiervan in kennis gesteld
  • Zodra de aanvraag is aanvaard, wordt het hele dossier doorgestuurd naar de dienst die bevoegd is voor de voorafgaande audit (= onderzoek van de voorwaarden en criteria voor de vergunning).  Die termijn mag niet meer dan 120 kalenderdagen bedragen vanaf de datum van aanvaarding van de aanvraag (art. 22 & 3 van het DWU).
  • Indien het auditverslag een positief advies uitbrengt, kan de vergunning worden afgeleverd.
  • De vergunning wordt naar de aanvrager gestuurd en de andere betrokken diensten binnen de douane worden ter kennis gesteld.
 • Geldigheidstermijn CVA

  Een vergunning vereenvoudigde douanewaarde heeft een onbeperkte geldigheidsduur, echter kan deze te allen tijde worden ingetrokken of aangepast als deze niet langer in overeenstemming is met de geldende wetgeving of economische realiteit. De vereenvoudiging zal periodiek moeten worden aangepast. Hiervoor dient telkens een wijzigingsverzoek ingediend te worden met de nodige gegevens.

 • Aandachtspunten CVA

  • De vergunning is bindend
  • De vergunning moet in vak 44 van de douaneaangifte vermeld worden met code 504., gevolgd door het kenmerk en de datum van afgifte van de vergunning.
  • De vergunning heeft enkel betrekking op de in de aanvraag beschreven importbewegingen.