Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Super reduced dataset for Low value consignment (H7)

IDMS-H7 - Berichtenstroom

Hieronder vinden jullie een overzicht van de belangrijkste berichten die gebruikt worden in IDMS:

Volgens het bovenstaande schema:
IE001 = H7-aangifte
IE906 = H7-aangifte verworpen wegens fouten tegen validatieregels
IE928 = H7-aangifte ontvangen + correlation-ID verstuurd
IE416 = H7-aangifte verworpen wegens andere fouten (vb. niet genoeg geld op FRCT, …)
IE428 = H7-aangifte aanvaard + MRN van de aangifte
IE429 = goods released for import
IE451 = goods not released (= na fysieke controle)

Momenteel bestaat er nog geen bericht dat zegt dat een zending geblokkeerd is, maar uit het niet ontvangen van de IE429 kan men afleiden dat de betreffende zending geselecteerd is voor controle. Bovendien dient men hierbij ook nog rekening te houden met de termijn van 2 uur waarover de CRC’s (Controleregie – Régie de Controle) momenteel beschikken om een niet onmiddellijk vrijgegeven zending al dan niet te selecteren voor controle. 
De ontwikkeling van het controlebericht is opgenomen in onze planning. Wij bezorgen jullie de technische specificaties hiervoor van zodra zij beschikbaar zijn.