Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BE-Gate

BE-Gate is een initiatief ontwikkeld door de AAD&A en bestemd om efficiënte oplossingen voor te stellen in het kader van de ontwikkeling van e-commerce. De economische operatoren die actief zijn of willen zijn in de e-commerce sector kunnen BE-Gate gebruiken voor de in- en uitvoer van goederen.
 • INVOER VIA BE-GATE

  Met BE-GATE kan u, voor wat e-commerce betreft, een zeer groot aantal aankomst-meldingen indienen in een enkele informaticatransactie met behulp van een door de douaneautoriteiten goedgekeurd bestand. Dit mag enkel nog gebruikt worden voor zendingen vanaf € 150 en bovendien zal er nog een aanvullende aangifte moeten ingestuurd worden in PLDA. Het resultaat van de selectie (pakketten die aan de douane moeten worden gepresenteerd) wordt door het systeem aan de aangever gestuurd en bevat het resultaat van de selectie, lijn per lijn. 
 • UITVOER VIA BE-GATE

  BE-GATE kan ook worden gebruikt voor export, voor zendingen van minder dan 1000 € en met een gewicht van minder dan 1000 kg; in andere gevallen, zal nog een aanvullende aangifte moeten ingestuurd worden in PLDA. 
 • VOORDELEN

  • Beveiligde verbinding
  • Specifiek aangepast aan het beheer van grote hoeveelheden gegevens.
  • Snelheid van behandeling voor vereenvoudigde aangifte ten verbruik.
  • Snelle en geïnformatiseerde communicatie van de pakketten die geselecteerd zijn voor controle.
  • Onmiddellijke vrijgave van alle pakketten die niet geselecteerd zijn voor controle.
  • Zowel voor invoer als uitvoer te gebruiken.
  • Concreet voorstel voor de bepaling van de douanewaarde via een methode gebaseerd op de redelijke middelen.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  De economische operatoren die actief zijn in de e-commercesector.
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in België
  • Beschikken over het statuut van douane-expediteur
  • Beschikken over een Ruimte voor Tijdelijke Opslag of een goedgekeurde plaats met douane-entrepot
  • Beschikken over een vergunning Vereenvoudigde Aangifte
  • Beschikken over een doorlopende zekerheid
 • TERMIJN

  Het gebruik van de BE-Gate beschikking, initieel verbonden aan de overgangsperiode tijdens dewelke de modaliteiten van het CDW TDA (Transitional Delegated Act) van toepassing zijn, is voorzien om zich aan te passen aan wijzigingen in de wetgeving.
 • AANDACHTSPUNTEN

  Volgende goederen zijn uitgesloten voor het gebruik van de BE-Gate beschikking:
  • Accijnsproducten en accijnsgoederen.
  • Goederen onderworpen aan vergunningen.
  • Goederen onderworpen aan beperkingen en controlemaatregelen.
  BE-GATE kan gebruikt worden voor de volgende douaneregelingen: vrij verkeer, douane-entrepot en definitieve uitvoer
 • Aanvraag beschikking vereenvoudiging e-commerce “BE-GATE”