Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Van kracht zijnde noodprocedures IDMS

Vanaf 1 juli 2021 moet voor alle kleine zendingen (waarde tot 150 euro) vanuit e-commerce verplicht een douaneaangifte worden opgemaakt.

Voor aangiftes van IOSS-zendingen of bij het gebruik van ‘Special arrangements’ (bijzondere regeling) is het gebruik van IDMS-H7 verplicht. Accijnsgoederen en -producten en goederen die onder beperkingen en verboden vallen, kunnen niet via IDMS-H7 worden aangegeven en dienen via een standaardaangifte te worden ingevoerd.

Met ingang van 31 juli aanvaart de AAD&A niet langer het gebruik van de alternatieve procedure en moeten zendingen worden ingestuurd via PLDA of IDMS om te worden beschouwd als aangegeven.

De noodprocedure, die enkel wordt gebruikt bij technische problemen aan het IDMS-H7-systeem, blijft onveranderd geldig.

 • Alternatieve procedure H7

  Operatoren die op 1 juli nog technische moeilijkheden ondervinden om deze kleine zendingen aan te geven via IDMS, kunnen tijdelijk gebruik maken van een alternatieve procedure. Op basis van CSV/XLS bestanden, die aan de douane worden bezorgd op de afgesproken manier, zullen de goederen dan reeds kunnen worden vrijgegeven.

  Een voorafgaande toestemming van de AAD&A is vereist om gebruik te maken van de alternatieve procedure.

  Om de operatoren toe te laten om rapporten vanuit de bestaande databanken te exporteren, legt de administratie geen gestandaardiseerd model op. Er kan gewerkt worden met XLS of CSV (semi colon separator), die minimaal de H7-elementen moet bevatten. Opdat de file leesbaar is voor de behandelende ambtenaren, moeten bovenaan de kolommen de betreffende dataelementen worden vermeld. Bij voorkeur wordt een testbestand voorgelegd aan de AAD&A.

  Tegelijk met deze alternatieve procedure moet de operator deze aangiften bufferen in het eigen systeem, zodat ze op termijn alsnog in IDMS-H7 kunnen worden ingestuurd wanneer de operator hier technisch klaar voor is. Alvorens te starten met het insturen van deze gebufferde aangiften, vragen wij om contact op te nemen met de PLDA-helpdesk zodat kan bekeken worden wat hiervoor het ideale moment is.

  De alternatieve procedure zal ten laatste tot 30 juli 2021 kunnen gebruikt worden, vermits de AAD&A ook haar rapporteringsverplichtingen richting de EU moet kunnen respecteren.

  Praktisch:

  • De betreffende XLS of CSV worden via mail verstuurd aan de bevoegde CRC met als onderwerp ‘Naam economische operator – alternatieve procedure’
   CRC Zaventem: da.crc.zaventem@minfin.fed.be
   CRC Bierset: da.sel.bierset@minfin.fed.be
  • Bij gebruik van de alternatieve procedure is er een wachttijd van 3u voorzien. Binnen deze periode kan u van de CRC een lijst van zendingen ontvangen die werden geselecteerd voor verificatie, waarna ze moeten worden aangeboden aan de douane. Wanneer de goederen niet meer kunnen worden aangeboden, wordt een inbreuk vastgesteld op de aangifteverplichting. De gratieperiode geldt niet voor deze specifieke inbreuken.
  • Alle aangiften moeten gebufferd worden voor latere insturing in IDMS-H7
 • Noodprocedure H7

  Wanneer er technische problemen zijn met het IDMS-H7 systeem zal hiervoor een noodprocedure worden afgekondigd door de PLDA-helpdesk en wordt hieraan een call nummer toegekend.

  Tijdens de noodprocedure wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde type XLS/CSV bestand als tijdens de alternatieve procedure. Tegelijk met de noodprocedure moeten al deze aangiften gebufferd worden zodat zij alsnog allemaal in IDMS-H7 kunnen worden ingestuurd wanneer de technische problemen zijn opgelost.

  Praktisch:

  • De betreffende XLS of CSV worden via mail verstuurd aan de bevoegde CRC met als onderwerp ‘Naam economische operator – call nummer noodprocedure’
   CRC Zaventem: da.crc.zaventem@minfin.fed.be
   CRC Bierset: da.sel.bierset@minfin.fed.be
  • Bij gebruik van de noodprocedure is er een wachttijd van 1u voorzien. Binnen deze periode kan u van de CRC een lijst van zendingen ontvangen die werden geselecteerd voor verificatie, waarna ze moeten worden aangeboden aan de douane. Wanneer de goederen niet meer kunnen worden aangeboden, wordt een inbreuk vastgesteld op de aangifteverplichting. De gratieperiode geldt niet voor deze specifieke inbreuken.
  • Alle aangiften moeten gebufferd worden voor latere insturing in IDMS-H7

  Vormvereisten datasheet alternatieve- en noodprocedure

  • XLS of CSV-bestand
  • Leesbaar formaat
  • Namen van datavelden verplicht boven kolommen
  • Naam van operator in filenaam
  • Via e-mail versturen met vermelding van de naam van de EO
   • Bij alternatieve procedure eveneens “alternatieve procedure” vermelden
   • Bij noodprocedure eveneens callnummer van de noodprocedure vermelden
 • Insturing na alternatieve of noodprocedure

  Bij het insturen van de gebufferde gegevens vragen wij u volgende gegevens toe te voegen aan uw aangifte op goods shipment niveau:

  • Voor de alternatieve procedure
   • Supporting document type: E014
   • Supporting document number: APS-EORI declarant-datum alternatieve aangifte (DDMMJJJJ)
  • Voor de noodprocedure:
   • Supporting document type: E014
   • Supporting document number: NPS-IDMS-call number toegekend door de helpdesk

  De code E014 is tijdelijk, deze zal binnenkort vervangen worden door de definitieve code.

  Gelieve steeds de helpdesk te informeren over de timing van het insturen van de gebufferde gegevens en het aantal aangiften.

  Zowel voor de alternatieve als voor de noodprocedure zal er gecontroleerd worden of alle zendingen werden ingestuurd.

 • Noodprocedure IDMS Call N04329 : Implementatie van de nieuwe versie FINDA 2.3

  Geldig voor alle aangiftes behalve die met IOSS.