Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Special arrangements

De bijzondere regeling “Special arrangements” kan worden gebruikt voor de aangifte en betaling van de btw bij invoer die verschuldigd is op de invoer van goederen, met uitzondering van accijnsgoederen, in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van het IOSS systeem (hoofdstuk 6, afdeling 4 btw-richtlijn) en die als eindbestemming België hebben. Voor de toepassing van deze bijzondere regeling geldt dat:

 • de persoon voor wie de goederen bestemd zijn, is gehouden tot voldoening van de btw;
 • de persoon die de goederen bij de douane aanbrengt, int de btw bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn, en voldoet die btw.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bijzondere regeling ’Special arrangements’ wordt toegestaan dat de btw elektronisch wordt gerapporteerd in een maandelijkse aangifte en dat betaling van deze btw kan gebeuren de 16e van de maand na de maand waarin de invoer heeft plaatsgevonden.

 • Basisvoorwaarden Bijzondere regeling ‘Special arrangements’

  • Gevestigd zijn in België
  • Beschikken over het statuut van douane-expediteur
  • Beschikken over een Ruimte voor Tijdelijke Opslag of een goedgekeurde plaats met douane-entrepot
  • Beschikken over een doorlopende zekerheid
 • Aandachtspunten Bijzondere regeling ‘Special arrangements’

  De voorwaarden voor het gebruik van de bijzondere regeling ’Special arrangements’ worden vastgelegd in artikelen 369 sexvicies tot 369 novovicies van de btw-richtlijn en artikel 58sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Hier geldt in het bijzonder:

  • De bijzondere regeling ’Special arrangements’ is bestemd voor goederen, met uitzondering van accijnsgoederen, in zendingen met intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR.
  • Voor de betrokken aangiftes werd geen gebruik gemaakt van het IOSS-systeem (hoofdstuk 6, afdeling 4 btw-richtlijn).
  • Het land van invoer en het land waar het vervoer eindigt zijn beide België.
  • De bijzondere regeling ’Special arrangements’ is enkel mogelijk voor een B2C levering, i.e. de levering van goederen wordt verricht voor een belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon van wie de intracommunautaire verwevingen van goederen uit hoofde van artikel 3, lid 1, niet aan de btw zijn onderworpen, of voor enige andere niet-belastingplichtige.

  Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat de bijzondere regeling ’Special arrangements’ enkel kan worden gebruikt wanneer een aangifte met gebruik van gegevensset H7 wordt ingediend in IDMS.

 • Aanvraag beschikking Bijzondere regeling ‘Special arrangements’