Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ EU Trader Portal

 • Wat zijn CDS, EU Trader Portal en CDMS?

  Het EU Trader Portal is een digitaal portaal dat is ontwikkeld door DG TAXUD van de Europese Commissie. Marktdeelnemers kunnen hiermee een douanevergunning aanvragen, de status en voortgang van de aanvraag controleren en de vergunning beheren nadat deze is afgegeven (wijzigen, intrekken, verlengen, enz.).

  Dit is een volgende stap in de digitale dienstverlening na de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) in mei 2016.

  Via het EU Trader Portal  hebben marktdeelnemers nu één toegangspunt op EU-niveau voor toegang tot het Systeem voor Douanebeschikkingen (CDS - Customs Decisions System).

  Een intra-Europees systeem (CDMS - Customs Decisions Management System) wordt ook gebruikt door de Douane om douaneaanvragen en vergunningen te beheren.

  Het EU Trader Portal en CDMS vormen samen de twee componenten van CDS. Dit systeem harmoniseert niet alleen de aanvraag- en vergunningprocedures, maar maakt het ook mogelijk om gegevens op Europees niveau te beheren, op te slaan en uit te wisselen.

  CDS biedt zowel de Douane als marktdeelnemers meer efficiëntie bij het beheer van vergunningen.

 • Douanevergunningen verwerkt in CDS

   22 soorten vergunningen waarin CDS voorziet. (PDF, 140.34 KB)

  OPGELET! De Belgische douane gebruikt CDS niet voor alle douanevergunningen. Gelieve de bovenstaande tabel te raadplegen.

  Alle andere beschikkingen of vergunningen moeten buiten CDS om worden verwerkt. Zie 'Ons nationale systeem: KIS-SIC'.

 • Hoe werkt CDS in de praktijk?

  Marktdeelnemers die een aanvraag willen indienen, moeten inloggen op het Europese portaal (EU Trader Portal) voor marktdeelnemers. Dit is het enige toegangspunt op EU-niveau voor toegang tot het het Systeem voor Douanebeschikkingen (CDS - Customs Decisions System).

  Het EU Trader Portal maakt gebruik van de authenticatieoplossingen die vallen onder het project “Uniform User Management & Digital Signature” (UUM&DS).

  Marktdeelnemers moeten een EORI-nummer en een TAXUD-rol hebben om toegang te krijgen tot het EU Trader Portal.

  Om een EORI-nummer te verkrijgen, kunt u de EORI-pagina raadplegen.

  Om een TAXUD-rol te verkrijgen, kunt het onderdeel 'Hoe krijgt u toegang tot het EU Trader Portal' raadplegen.

  Daarnaast kunnen lidstaten een nationaal portaal voorstellen. Zie 'Ons nationale systeem: KIS-SIC'.

 • Wat kunt u doen in het EU Trader Portal?

  Het EU Trader Portal is een digitaal portaal voor het aanvragen van een douanevergunning, het controleren van de status en de voortgang van de aanvraag en het beheren van de vergunning zodra deze is afgegeven (wijzigen, intrekken, verlengen, enz.).

  U kunt het EU Trader Portal ook gebruiken om een ontwerpvergunningaanvraag te registreren of eenvoudig een oude vergunningaanvraag te dupliceren zonder dat u alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

  Via het EU Trader Portal kan de Douane u vragen aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot uw vergunningsaanvraag of met betrekking tot uw actieve vergunning.

  U kunt ervoor kiezen om per e-mail op de hoogte te worden gesteld van nieuwe activiteiten op uw EU Trader Portal account, zodat u geen enkele gebeurtenis mist. Als u niet kiest voor kennisgeving per e-mail, moet u uw EU Trader Portal account regelmatig controleren.

  OPGELET! Belgische marktdeelnemers gebruiken EU Trader Portal van CDS niet voor alle douanevergunningen. Gelieve de tabel in 'Douanevergunningen verwerkt in CDS' te raadplegen.

 • Hoe krijgt u toegang tot het EU Trader Portal?

  Stap 1 : Registratie bij de Sociale Zekerheid

  De marktdeelnemer dient vooraf over een beveiligde toegang te beschikken van het portaal van de Sociale Zekerheid.

  De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming kan zichzelf aanstellen als hoofdtoegangsbeheerder (HTB) of kan een HTB aanstellen die op zijn beurt een of meerdere toegangsbeheerder (TB) toewijst.  Deze HTB’s zullen de personen zijn die de nodige TAXUD-rol kunnen toewijzen die nodig is voor de toegang tot het EU Trader Portal.

  De toekenning van HTB gebeurt via de applicatie Beheer der Toegangsbeheerders.

  Voor meer informatie

  Als u in dit stadium van het proces toegangsproblemen ondervindt, gelieve dan alleen contact op te nemen met de Sociale Zekerheid.

  Stap 2. Toekennen van de TAXUD-rol

  Om als gebruiker van het EU Trader Portal herkend te worden, dient u over een TAXUD-rol te beschikken.

  De (H)TB dient een uitnodiging te creëren om de rol “TAXUD” te aanvaarden via de applicatie Mijn eGov-rollenbeheer.

  Meer informatie over het beheer van rollen vindt u op de pagina Rollen administratie.

  Stap 3. Toegang tot het EU Trader Portal

  Gelieve nu te gaan naar het EU Trader Portal.

  De actor kan een marktdeelnemer zijn die in eigen naam optreedt, of de actor kan een douanevertegenwoordiger zijn die optreedt namens zijn klant. In dit tweede geval is er sprake van machtiging.

  De machtiging

  De delegerende onderneming dient een machtiging te creëren voor de gedelegeerde onderneming door zich te verbinden met de URL https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/ en de stappen in de UUM&DS Economic Operators Manual (Access Management through UUM&DS - Section 2.10.1. Creating a delegation by delegator) te volgen.

 • Hoe zit het met uw bestaande vergunningen?

  De Belgische Douane werkt met CDS sinds 2018.

  In de meeste gevallen zijn marktdeelnemers met een grensoverschrijdende douanevergunning al gecontacteerd door de Belgische Douane om een aanvraag in te dienen om hun vergunning te verlengen via het EU Trader Portal.

  Andere marktdeelnemers die de gevolgen ondervinden van het wijdverbreide en progressieve gebruik van CDS zullen indien nodig worden geïnformeerd.

 • Ons nationale systeem: KIS-SIC

  De Belgische Douane werkt hard aan een nationaal systeem voor het beheer van vergunningen, KIS-SIC (Klanten Informatie Systeem – Système d’Information Clients), dat de nationale variant van douanevergunningen zal kunnen verwerken, evenals EORI-nummers, accijnsvergunningen, GLP/GLLP, BTI, BOI, AEO-status, ...

  Het gebruik van een nationaal systeem voor het beheer van vergunningen geeft de Belgische Douane meer mogelijkheden om het aan te passen aan de noden van de marktdeelnemers. KIS-SIC heeft ook een digitaal portaal, toegankelijk via My MinFin.

  Momenteel is in de recentste versie van KIS-SIC (versie 3.0) de douane vergunning “Goedgekeurde plaats voor het aanbrengen van goederen (GLP/GLLP)” geïmplementeerd.

  Geleidelijk worden de nationale vergunningen geïmplementeerd in KISSIC. Tot de implementatie van elke vergunning, kunnen deze aanvragen nog worden ingediend via de bestaande aanvraagformulieren bij de betreffende dienst.

  Marktdeelnemers worden uiteraard op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van KIS-SIC.

 • Meer informatie?

  De Europese Commissie biedt marktdeelnemers een schat aan informatie over het Systeem voor Douanebeschikkingen (CDS - Customs Decisions System). U vindt deze hier.

  U vindt een schat aan informatie, waaronder:

  • De Business User Guide die de algemene werking van het systeem beschrijft
  • De End-User Guide waarin gedetailleerd wordt uitgelegd hoe de specifieke velden, regels en voorwaarden van het systeem moeten worden gebruikt
  • De UUM&DS Economic Operators Manual
  • De Trader Portal User Manual
  • De Customs Decisions System – eLearning module
  • De National Service Desks Contact Points
  • De Frequently Asked Questions (FAQ)

  Voor bepaalde vergunningen heeft de Belgische Douane gebruikershandleidingen opgesteld. We raden u aan om contact op te nemen met het betreffende team voor meer informatie.

  Als u ondanks de verstrekte documentatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de volgende teams:

  Problemen met de toegang tot uw EU Trader Portal account?

  Voor rolbeheer, gelieve contact op te nemen met de PLDA Helpdesk via plda.helpdesk@minfin.fed.be.

  Problemen met het invullen van het aanvraagformulier via uw EU Trader Portal account?

  Afhankelijk van het type vergunning, gelieve contact op te nemen met:

  Opmerking: Zorg ervoor dat u niet verwart

  Meer informatie over EU Customs Trader Portal?
  https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/eu-customs-trader-portal_en