Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

ICS2

 • Wat is ICS2?

  ICS2 (Import Control System 2) is het nieuwe EU-cargo-informatiesysteem dat de vrije doorstroming van de handel zal vereenvoudigen via geoptimaliseerde en datagestuurde douaneveiligheidsprocessen, die zijn afgestemd op globale bedrijfsmodellen. ICS2 zal gegevens verzamelen van alle binnenkomende goederen voorafgaand aan hun aankomst in de EU. Het systeem zal worden gebruikt door de EU-douaneautoriteiten om de veiligheid en de beveiliging van alle mensen in de EU te waarborgen. 

 • Wat zijn de voordelen van ICS2?

  • Versterking van de bescherming van de EU-burgers en de interne markt tegen veiligheids- en beveiligingsrisico's. 
  • De EU-douaneautoriteiten in staat stellen om zendingen met hoge risico's beter te identificeren en in te grijpen op het meest geschikte moment in de toeleveringsketen. 
  • Faciliteren van de grensoverschrijdende inklaring voor het grootste deel van de legitieme handel. 
  • Vereenvoudiging van de informatie-uitwisseling tussen Economische Operatoren (EO's) en EU-douaneautoriteiten. 
 • Wanneer wordt ICS2 operationeel?

  Fase 1: 15/03/2021 

  • Voorafgaand aan het laden van expresluchtvracht (pre-loading) 
  • Voorafgaand aan het laden van luchtpost (pre-loading) 

  Fase 2: 01/03/2023 

  • Algemeen luchtvrachtvervoer 
  • Alle expresluchtvracht 
  • Alle luchtpost 

  Fase 3: 01/03/2024 

  • Maritiem vervoer 
  • Wegvervoer 
  • Spoorwegvervoer  
 • Op wie heeft ICS2 een directe impact?

  Alle economische operatoren betrokken bij de afhandeling, de verzending en het transport van vracht, expres- of postzendingen zullen securitydata aan ICS2 moeten aanleveren, zoals:  

  • Postbedrijven binnen/buiten de EU;
  • Express bezorgdiensten; 
  • Luchtvrachtvervoerders; 
  • Logistieke expediteurs; 
  • Eindbestemmelingen gevestigd in de EU (voor goederen verkregen via zeevervoer); 
  • Maritieme, spoorweg- en wegvervoerders; 
  • Vertegenwoordigers van economische operatoren. 
 • Op wie heeft ICS2 een indirecte impact?

  ICS2 zal indirect van invloed zijn op alle fabrikanten, exporteurs en personen van buiten de EU die goederen naar of via de EU willen verzenden. Zij zullen de nodige informatie moeten verstrekken aan de direct betrokken belanghebbenden. 

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op ICS2?

  • Pas uw bedrijfsprocessen aan. 
  • Neem de nodige stappen om te garanderen dat hoogwaardige en nauwkeurige gegevens worden aangeleverd. 
  • Ontwikkel of update uw IT-systemen voor de uitwisseling van informatie. 
  • Zorg voor training en ondersteuning van uw personeel. 
 • Wat als ik niet op tijd klaar ben?

  • Indien de nodige gegevens niet bij ICS2 zijn ingediend, worden de zendingen/vracht aan de EU-douanegrens tegengehouden. 
  • De douane zal niet overgaan tot inklaring van de goederen. 
  • Aangiften van slechte kwaliteit zullen ofwel worden geweigerd ofwel worden onderworpen aan onnodige interventies, en kunnen leiden tot sancties bij niet-naleving. 
 • Wanneer moet ik klaar zijn?

  Elke fase heeft gevolgen voor de verschillende economische operatoren (EO's) en de verschillende vervoerswijzen. Wanneer EO's starten met aangeven via ICS2, hangt dus af van het soort diensten dat zij verlenen. 

  • Postbedrijven: fase 1, 2 en 3 
  • Expresvervoerders: fase 1, 2 en 3 
  • Postbedrijven in derde landen: fase 1, 2 en 3 
  • Logistieke expediteurs: fase 2 en3 
  • Luchtvaartmaatschappijen: fase 2 
  • Maritieme, spoorweg- en wegvervoerders: fase 3 
  • Bedrijven die goederen ontvangen in de EU (bv. geadresseerden, importeurs): fase 3