Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bindende oorsprongsinlichting

Een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) is het schriftelijke, bindende antwoord van de douaneautoriteit aan een economische operator, die een vraag stelt over de oorsprong van het betrokken product. In zijn verzoek omschrijft de aanvrager gedetailleerd de aard van het product, zijn samenstelling maar ook - afhankelijk van de van toepassing zijnde oorsprongsregel - de wijze van vervaardiging, de waardeverhoudingen tussen de verschillende gebruikte materialen, de goederencodes van de gebruikte materialen, enz.

 • VOORDELEN

  •  Snellere afhandeling en dus minder oponthoud van uw logistieke handelsstromen.
  •  Rechtszekerheid omtrent de oorsprong van goederen en de daarmee eventueel samenhangende maatregelen en beperkingen.
  •  Kostenbesparend.
  •  Geldig in alle lidstaten van de EU.
  •  Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Ondernemingen met import- en/of exportbewegingen
 • BASISVOORWAARDEN

  • EORI-nummer verplicht
  • De aanvraag:
   • moet schriftelijk en gedetailleerd ingediend worden,
   • betreft een daadwerkelijk voorgenomen invoer/uitvoer,
   • vermeldt de goederencode van de grondstoffen en het eindproduct,
   • verduidelijkt de preferentiële of niet-preferentiële oorsprong,
   • maakt in het geval van preferentiële oorsprong, vermelding van
   • vrijhandelsovereenkomst of autonome/unilaterale maatregelen.
 • TERMIJN

  Een vergunning BOI is 3 jaar geldig.

 • AANDACHTSPUNTEN

  •  Kan zowel van toepassing zijn op preferentiële als niet-preferentiële oorsprong.
  •  Het aangegeven goed moet in overeenstemming zijn met het in de BOI beschreven goed.
  •  De inlichting is enkel bindend voor de rechthebbende.
  •  De inlichting heeft enkel betrekking op één soort goederen en op één type omstandigheid voor de oorsprongsbepaling.
  •  Aanvragen betreffende BOI’s inzake niet-preferentiële oorsprong dienen te worden ingediend bij de FOD Economie.