Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

EU-JAPAN

De Economische en Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

In het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L330/3 van 27 december 2018 werd de Economische Partnerschapsovereenkomst (=EPA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds gepubliceerd. De volledige tekst kan worden geraadpleegd via de volgende link.

Naast de Economisch Partnerschapsovereenkomst is er ook een Strategisch Partnerschapsovereenkomst met Japan waar men vooral de focus legt op de dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en Japan. Japan is immers een langdurige strategische partner voor de EU. Hier gaat het meer bepaald om onderwerpen zoals buitenlands beleid, veiligheid, connectiviteit, klimaat, milieu, energie, cyberkwesties, tewerkstelling en sociale aangelegenheden en interpersoonlijke uitwisselingen.

De onderhandelingen voor beide overeenkomsten zijn in 2013 gestart en op 6 juli 2017 hebben de EU en Japan een overeenkomst bereikt over de belangrijkste elementen. Op 8 december 2017 werden de onderhandelingen vervolgens gefinaliseerd. Het Europees Parlement gaf zijn toestemming in december 2018, waardoor het pad werd vrijgemaakt voor de conclusie en inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord.

Voor de Economische Partnerschapsovereenkomst zijn de laatste formaliteiten klaar waardoor ze op 1 februari 2019 effectief in werking zijn getreden. De inwerkingtreding van het Strategisch Partnerschapsovereenkomst zal voorlopig slechts gedeeltelijk zijn.

Om van de verlaging of afschaffing van invoerrechten te kunnen genieten, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Deze mededeling gaat over deze voorwaarden die te vinden zijn in de EPA EU-Japan.

Update 28 februari 2020:

Sinds de inwerkingtreding van de Economische Partnerschapsovereenkomst op 1 februari 2019 zijn er een aantal juridische en praktische problemen opgedoken. Om deze reden wordt de informatienota regelmatig aangepast

De laatste versie van de informatienota kan u  hier (PDF, 420.74 KB) terugvinden.