Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Landen en gebieden overzee

Op 7 oktober 2021 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie Besluit (EU) 2021/1764 van de Raad van 5 oktober 2021 inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds, gepubliceerd. Dit staat ook bekend als het Besluit betreffende de LGO-associatie, met inbegrip van Groenland (hierna het ‘LGO-besluit’ genoemd).

Dit besluit vervangt het vorige besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 en trad met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2021.

Lees er meer over in onze  nieuwe informatienota (PDF, 360.33 KB).