Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Lijst van preferentiële akkoorden en douane-unies

Overzicht van preferentiële overeenkomsten en douane-unies:

De Europese Unie heeft in de loop der jaren handelsovereenkomsten afgesloten met verschillende landen en gebieden. Deze overeenkomsten hebben onder meer tot doel om de tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen tussen de deelnemende partijen op te heffen.

Om dit doel te bereiken bevatten deze handelsovereenkomsten veelal een hoofdstuk of protocol waarin regels en procedures inzake preferentiële oorsprong zijn opgenomen waarmee producten en materialen uit de deelnemende partijen tegen verlaagde invoerrechten of met vrijstelling van de invoerrechten kunnen worden ingevoerd.

Naast deze wederkerige preferentiële oorsprongsovereenkomsten, bestaan er ook unilaterale oorsprongsakkoorden waarbij de oorsprong éénzijdig wordt toegestaan, en heeft de EU een aantal douane-unies afgesloten met verschillende landen. U kunt deze verschillende overeenkomsten en douane-unies raadplegen in ons  overzicht (PDF, 976.2 KB).

Bijwerking 11 juni 2021:  

  • Verenigd Koninkrijk: aanpassing van de wettelijke basis
  • vervanging van de kolom " PLDA-codes in kader van preferentiële oorsprong voor vak 44 van de invoeraangifte" door de kolom "termijn opstellen & indienen oorsprongsbewijs"

Bijwerking 1 september 2021:

  • Toevoeging van de tabel betreffende de herziene PEM-oorsprongsregels (ook: PEM-overgangsregels) naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze regels voor bepaalde partijen op 1 september 2021.
  • OZA-landen: wijziging betreffende Zimbabwe betreffende de toepassing van het REX-systeem vanaf 1 juli 2021 in afwachting van de officiële mededeling in de C-reeks van het Publicatieblad van de EU.

Bijwerking 12 oktober 2021: 

  • Toepassing REX-systeem door Zimbabwe en aanpassing informatie betreffende de herziene PEM-oorsprongsregels

Bijwerking 18 oktober 2021:

  • PEM-conventie - update matrix

Preferentiële oorsprong: douaneaangifte en PLDA-codes:

Onze Administratie ontvangt regelmatig vragen over hoe een douaneaangifte moet worden ingevuld wanneer er een preferentieel stelsel wordt aangevraagd. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een bijkomende informatienota opgesteld waarin u meer informatie kan terugvinden over de belangrijkste aan oorsprong gerelateerde vakken op de douaneaangifte enerzijds, en de belangrijkste PLDA-codes, met o.m. de te gebruiken codes voor oorsprongsdocumenten en tariefpreferenties, anderzijds. U kan dit overzicht  hier (PDF, 751.39 KB) raadplegen. (bijgewerkt op 12 oktober 2021)