Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Lijst van preferentiële akkoorden en douane-unies

Overzicht van preferentiële overeenkomsten en douane-unies:

De Europese Unie heeft in de loop der jaren handelsovereenkomsten afgesloten met verschillende landen en gebieden. Deze overeenkomsten hebben onder meer tot doel om de tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen tussen de deelnemende partijen op te heffen.

Om dit doel te bereiken bevatten deze handelsovereenkomsten veelal een hoofdstuk of protocol waarin regels en procedures inzake preferentiële oorsprong zijn opgenomen waarmee producten en materialen uit de deelnemende partijen tegen verlaagde invoerrechten of met vrijstelling van de invoerrechten kunnen worden ingevoerd.

Naast deze wederkerige preferentiële oorsprongsovereenkomsten, bestaan er ook unilaterale oorsprongsakkoorden waarbij de oorsprong éénzijdig wordt toegestaan, en heeft de EU een aantal douane-unies afgesloten met verschillende landen. U kunt deze verschillende overeenkomsten en douane-unies raadplegen in ons  overzicht (PDF, 981.43 KB).

Bijwerking 5 maart 2024:

 • PEM-Conventie: nieuwe matrix diagonale cumulatie;
 • PEM-overgangsregels:
  • Nieuwe matrix diagonale cumulatie;
  • Toepassing van de overgangsregels door Bosnië & Herzegovina vanaf 11 december 2023;
 • Toekomstige overeenkomsten:
  • PEM-Conventie (wijziging van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane oorsprongsregels: het besluit met de gewijzigde Regionale Conventie werd gepubliceerd in het Publicatieblad EU;
  • Nieuw-Zeeland: het besluit inzake de ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst werd gepubliceerd in het Publicatieblad EU;
  • Chili (modernisering): publicatie van de nieuwe overeenkomst op website EU.

Bijwerking 22 december 2023:

 • Herziene PEM-oorsprongsregels:

                - Update cumulatiematrix
                - Oekraïne past de herziene PEM-oorsprongsregels toe vanaf 1 december 2023

 • Update oorsprongsprotocol Midden-Amerika

Bijwerking 20 oktober 2023:

 • SADC-staten: nieuwe cumulatiemogelijkheden
 • Ivoorkust: nieuwe cumulatiemogelijkheden
 • Ghana: aanpassing oorsprongsbewijzen + nieuwe cumulatiemogelijkheden

Bijwerking 22 augustus 2023:

 • Ghana: toepassing van het REX-systeem vanaf 20 augustus 2023

Bijwerking 12 mei 2023:

 • Israël: mededeling betreffende de toepassing van de nieuwe uniecode 'Y864'
 • Kosovo: rechtzetting toepassing unilaterale tariefpreferenties
 • Seychellen: toepassing van het REX-systeem vanaf 1 juli 2023

Bijwerking 15 februari 2023:

 • Singapore: aanpassing oorsprongsprotocol
 • Ivoorkust & Madagaskar: publicatie van de mededeling betreffende de overgang naar het REX-systeem
 • PEM-overgangsregels: nieuwe matrix

Bijwerking 23 december 2022:

 • Ivoorkust: toepassing REX-systeem vanaf 2 december 2022
 • Madagaskar: toepassing REX-systeem vanaf 1 januari 2023
 • Singapore: toepassing REX-systeem vanaf 1 januari 2023
 • Vietnam: vanaf 1 januari 2023 maakt Vietnam geen deel meer uit van SAP
 • Verenigd Koninkrijk: drawback blijft behouden na 31 december 2022

Bijwerking 21 oktober 2022:

 • PEM-overgangsregels: nieuwe matrix
 • Jordanië: toevoeging van Besluit Nr. 1/2022 van de Associatieraad EU-Jordanië van 15 maart 2022 
 • Nieuw-Zeeland: informatie toegevoegd in de sectie 'toekomstige preferentiële akkoorden

Bijwerking 4 juli 2022:

 • SAP: aanpassing tabel van deelnemende landen
 • SADC-EPO: aanpassing van lijst van materialen die zijn uitgesloten van cumulatie

Bijwerking 19 mei 2022:

 • SADC EPO-staten: nieuwe cumulatiemogelijkheden
 • Herziene PEM-oorsprongsregels:
  • Update cumulatiematrix
  • Montenegro past de herziene PEM-oorsprongsregels toe vanaf 2 februari 2022
  • De EER-partijen passen de herziene PEM-oorsprongsregels met terugwerkende kracht toe vanaf 1 september 2021

Bijwerking 1 februari 2022:

 • Ghana en Ivoorkust: nieuwe cumulatiemogelijkheden
 • SAP: Armenië maakt vanaf 1 januari 2022 geen deel meer uit van het Stelsel van Algemene Tariefpreferenties
 • Herziene PEM-oorsprongsregels:
  • Update cumulatiematrix
  • Servië past de herziene PEM-oorsprongsregels toe vanaf 6 december 2021

Bijwerking 1 december 2021:

 • LGO: nieuw LGO-besluit - inwerkingtreding nieuw oorsprongsprotocol met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021
 • Herziene PEM-oorsprongsregels:
  • toevoeging cumulatiematrix
  • Moldavië past de herziene PEM-oorsprongsregels toe vanaf 16 november 2021

Preferentiële oorsprong: douaneaangifte en PLDA-codes:

Onze Administratie ontvangt regelmatig vragen over hoe een douaneaangifte moet worden ingevuld wanneer er een preferentieel stelsel wordt aangevraagd. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een bijkomende informatienota opgesteld waarin u meer informatie kan terugvinden over de belangrijkste aan oorsprong gerelateerde vakken op de douaneaangifte enerzijds, en de belangrijkste PLDA-codes, met o.m. de te gebruiken codes voor oorsprongsdocumenten en tariefpreferenties, anderzijds. U kan dit overzicht  hier (PDF, 941.1 KB) raadplegen (bijgewerkt op 20 oktober 2023).


Bijwerking 20 oktober 2023:

 • Ghana: aanpassing oorsprongsbewijzen 

Bijwerking 22 mei 2023:

 • Israël: Toevoeging code 'Y864' 
 • Algemeen: verduidelijking van de vermeldingen bij de codes voor oorsprongsverklaringen en -attesten.

Bijwerking 6 januari 2023:

 • Aangepaste codes voor Singapore, Madagaskar en Ivoorkust