Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Lijst van preferentiële akkoorden en douane-unies

De Europese Unie heeft in de loop der jaren verschillende handelsovereenkomsten afgesloten met verschillende landen en gebieden. Deze overeenkomsten hebben onder meer tot doel om de tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen tussen de deelnemende partijen op te heffen.

Deze handelsovereenkomsten gaan meestal gepaard met preferentiële oorsprongsakkoorden dewelke bepalingen bevatten over de oorsprongsregels en -procedures waarmee producten en materialen uit de deelnemende partijen tegen verlaagde invoerrechten of met vrijstelling van de invoerrechten kunnen worden ingevoerd.

Update 10 april 2020:

 • OZA-staten: inwerkingtreding nieuw oorsprongsprotocol vanaf 31 maart 2020 
 • Vietnam toegevoegd als toekomstige preferentiële handelsovereenkomst

Update 2 juni 2020:

 • Stille Oceaanstaten: de Salomonseilanden passen de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Stille Oceaanstaten voorlopig toe vanaf 17 mei 2020.

Update 6 augustus 2020:

 • EU-Vietnam vrijhandelsovereenkomst: inwerkingtreding op 1 augustus 2020
 • Toevoeging van de meest courante Uniecodes of nationale codes die moeten worden ingevuld in vak 44 van (invoer)aangifte. Het betreft dan specifiek de codes die zijn gelinkt aan oorsprongsbewijzen die moeten worden gebruikt in kader van de overeenkomst. Dit vervangt de vroegere informatie betreffende de vrijstelling.

Update 8 september 2020:

 • OZA-staten: EU-exporteurs moeten vanaf 1 september 2020 het REX-systeem toepassen

Update 2 oktober 2020:

 • Ghana: Inwerkingtreding nieuw oorsprongsprotocol vanaf 20 augustus 2020
 • Regionale Conventie: nieuwe versie Matrix diagonale cumulatie vanaf 30 september 2020

Update 9 november 2020:

 • Ghana: bijwerking wettelijke basis

Update 7 januari 2021:

 • Verenigd Koninkrijk: inwerkingtreding van het Handels- en Samenwerkingsakkoord op 1 januari 2021

Update 18 februari 2021:

 • Besluiten toegevoegd bij de wettelijke basis voor Midden-Amerika
 • Enkele algemene aanpassingen en correcties aan de tabel en voetnoten

Om een overzicht te kunnen aanbieden van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden, hebben we deze opgelijst in de volgende  tabel - Overzicht preferentiële overeenkomsten (PDF, 870.97 Ko).