Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

De herziene pan-Euro-mediterrane oorsprongsregels (PEM)

De PEM-Conventie is gebaseerd op een netwerk van vrijhandelsovereenkomsten waarbij de protocollen met betrekking tot oorsprong identieke oorsprongsregels bevatten.

Deze protocollen worden momenteel herzien, met als doel tot één gezamenlijk verdrag te komen dat de handel binnen de pan-Euro-mediterrane zone verder vereenvoudigt en de oorsprongsregels vergemakkelijkt.

In afwachting van één gezamenlijk verdrag, en gezien sommige deelnemende Partijen reeds hun belangstelling hebben laten blijken voor een voorlopige toepassing van de herziene regels, is besloten om vanaf 1 september 2021, onder bepaalde voorwaarden, de herziene PEM-regels als alternatief toe te passen voor de huidige PEM-regels.

De huidige PEM-regels blijven echter tot nader order bestaan en kunnen blijven worden toegepast tot wanneer alle deelnemende Partijen de nieuwe (herziene) regels hebben aanvaard.

Bijwerking 1 september 2021: