Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toegelaten exporteur

 • Vereenvoudigde procedure voor het afgeven van bewijsstukken van oorsprong bij uitvoer

  Exporteurs met een internationaal netwerk worden door hun klanten vaak gevraagd naar een preferentieel oorsprongsbewijs. In het kader van internationale vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en bepaalde partnerlanden kan de exporteur de invoerder in het partnerland een oorsprongsbewijs leveren om daarmee een vermindering of vrijstelling van invoerrechten te bekomen. Het is hiervoor wel vereist dat de producten voldoen aan de oorsprongsregels die zijn opgenomen in de specifieke vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het partnerland.

  De gebruikelijke procedure bestaat in het overleggen van een papieren certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED, waarmee de EU-oorsprong van de goederen wordt bevestigd. Via de vergunning toegelaten exporteur wordt u echter zelf gemachtigd om, ter vervanging van deze papieren certificaten EUR.1 of EUR-MED, oorsprongsverklaringen aan te brengen op uw handelsdocumenten. Deze oorsprongsverklaring heeft dezelfde waarde als een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED, maar bezorgt u geld -en tijdswinst.

 • Wanneer heeft u een vergunning toegelaten exporteur nodig?

  Om oorsprongsverklaringen te mogen opstellen, moet een exporteur in bepaalde gevallen het statuut van toegelaten exporteur bezitten.

  Voor zendingen minder dan € 6000 mag de oorsprongsverklaring door iedere exporteur worden aangebracht. Hiervoor is geen vergunningsnummer vereist.

  Indien de waarde van de zending echter € 6000 overstijgt, dan bent u verplicht het statuut van toegelaten exporteur te bezitten.

  Wanneer u wenst uit te voeren naar Zuid-Korea voor een waarde hoger dan €6000 euro is het altijd nodig om over een vergunning toegelaten exporteur (approved exporter) te beschikken. Zuid-Korea kent de mogelijkheid van papieren certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 immers niet. 

  In het kader van de douane-unie EU-Turkije (gebaseerd op vrij verkeer) is het ook mogelijk om via deze vergunning voorgeviseerde certificaten A.TR te bekomen.

 • Hoe vraagt u deze vergunning aan?

  Gelieve het  aanvraagformulier (DOCX, 286.52 KB), ingevuld en ondertekend, per e-mail (pdf) toe te sturen aan: da.ops.douane1@minfin.fed.be.

  Na aanvaarding van de aanvraag zal het aanvraagformulier worden overgemaakt aan de bevoegde controledienst voor uw regio. Zij zullen u contacteren en samen met u nagaan of u voldoet aan de vereisten voor het bekomen van deze douanevergunning.

 • Extra aandachtspunten en bijkomende informatie

  Deze douanevergunning is niet geldig voor nieuwere vrijhandelsovereenkomsten (Canada, Japan, Ivoorkust, Vietnam, Ghana, de OZA-Staten, het Verenigd Koninkrijk & Singapore) die gebruik maken van het REX-systeem (geregistreerd exporteur - zelfcertificatie). Hiervoor is een aparte registratie vereist.

  Via de Access2Markets (ROSA – Rules of Origin Self-Assessement Tool) van de Europese Commissie kan u de geldende preferentiële oorsprongsregel (RoO) per product en bestemmingsland opzoeken. De bestemmingslanden waarvoor de vergunning toegelaten exporteur kan worden gebruikt, staan vermeld op het aanvraagformulier.

  Zie hiervoor eveneens meteen onze handige overzichtstabel met alle preferentiële vrijhandelsakkoorden en te gebruiken oorsprongsbewijzen.