Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tijdelijke uitvoer met commercieel karakter – Carnet ATA

Tijdelijke uitvoer met commercieel karakter – Carnet ATA

 • Wanneer gebruikt u een carnet ATA?

  Wanneer uw onderneming goederen waarvan zij de eigenaar is met zich mee wenst te nemen naar het buitenland (hiermee wordt bedoeld naar buiten de Europese Unie) teneinde markten te prospecteren of klanten te bezoeken, dient zij hiervoor bepaalde douaneformaliteiten voor de tijdelijke uitvoer van deze goederen te verrichten, waaronder het invullen van een douaneaangifte voor tijdelijke uitvoer (teneinde de goederen opnieuw te kunnen invoeren zonder problemen en zonder betaling van rechten en belastingen).

  Om deze douaneaangifte voor tijdelijke uitvoer op te stellen heeft uw onderneming de keuze:

  • hetzij het invullen van een elektronische EAD (volledige douaneaangifte) op het bevoegd kantoor van uitvoer, wat met zich meebrengt dat in het derde land van tijdelijke invoer een douaneaangifte voor tijdelijke invoer met het stellen van een borg voor de aldaar opeisbare rechten en belastingen in geval van niet weder uitvoer moet worden ingediend;
  • hetzij het invullen van een carnet ATA dat zal dienen als douaneaangifte voor de tijdelijke uitvoer in België, voor de tijdelijke invoer en de wederuitvoer in het derde land en voor de wederinvoer in België. Kort: 1 enkel douanedocument voor al deze landen! Bovendien zonder het moeten stellen van een borg in elk bezocht derde land.
 • Wat is een carnet ATA?

  Een carnet ATA is een commercieel document, afgeleverd door de kamers van Koophandel van België (mits betaling) en geldig gemaakt als douanedocument door de douane. Het bestaat uit bundels van bladen die bestaan uit een stam en een uitscheurbare strook die voor te leggen zijn tijdens het passeren van de douane met de goederen.

  Het carnet is 1 jaar en in meer dan 71 landen geldig, allen lid van het internationaal waarborgnet van het Carnet ATA en partij bij de Conventie van Istanbul betreffende de tijdelijke invoer van 26 juni 1990, in het bijzonder bij zijn annex A betreffende de documenten voor tijdelijke invoer waaronder het carnet ATA (een samenvoeging van Admission Temporaire/Temporary Admission).

  Het doel: tijdelijke invoer vergemakkelijken door het vereenvoudigen en harmoniseren van de douaneformaliteiten voor de internationale handel. Inderdaad.  In alle landen die lid zijn van net ATA net zijn de douaneformaliteiten hetzelfde.

  Voor het carnet ATA vormt de Europese Unie één enkel douanegebied: bijgevolg zijn er voor een operator gevestigd buiten de EU, eens binnen in de EU geen douaneformaliteiten meer te vervullen tot de uitgang uit de EU.

 • Wat zijn de voordelen van het carnet ATA?

  • Het vooraf kennen van de douaneformaliteiten zonder aanvulling noch borg met uitzondering van de aankoopprijs van het carnet bij de ICC (in functie van de waarde van de gedekte goederen en het aantal gekozen landen)
  • Meerdere derde landen kunnen bezoeken met één enkel douanedocument vanaf de tijdelijke uitvoer uit België tot de wederinvoer in België (of in een andere Lidstaat van de EU)
  • Het gebruiken van hetzelfde carnet ATA voor meerdere reizen gedurende het jaar van geldigheid
  • Met de goederen kunnen terugkeren naar België zonder vertraging noch problemen bij de douane
  • Ontsnappen aan de lokale douaneparticulariteiten aangezien de regels voor ATA overal dezelfde zijn
 • Waarvoor dient een carnet ATA?

 • Hoe een carnet ATA verkrijgen?

  Het carnet ATA is verkrijgbaar bij uw regionale Kamer van Koophandel, aangesloten bij de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel die lid is van het Internationale waarborgnet ATA.

  Vervolgens dient u zich enkel naar het dichtstbijzijnde douanekantoor te begeven om er het carnet voor te leggen en er de goederen te presenteren alvorens deze samen te exporteren.

  Voor meer informatie gelieve de website van de FBKK te raadplegen:http://www.belgianchambers.be 

 • Waar is het carnet ATA geldig?

  De landen waar een carnet ATA geldig is worden vermeld op de omslag van het carnet.

   

  De volgende landen zijn momenteel mogelijk: Algerije, Hong Kong, Nieuw-Zeeland, Andorra, Hongarije, Noorwegen, IJsland, Pakistan, Australië, India, Polen, Oostenrijk, Iran, Portugal, Ierland, Puerto Rico, Wit-Rusland, Israël, België, Italië, Roemenië, Botswana, Ivoorkust, Rusland, Bulgarije, Japan, Senegal, Canada, Servië, Singapore, Zuid-Korea, Slowakije, Chili, Slovenië, China, Letland, Litouwen, Zuid-Afrika, Libanon, Spanje, Curaçao, Lesotho, Sri Lanka, Kroatië, Liechtenstein, Cyprus, Tsjechische Republiek, Luxemburg, Swaziland, Denemarken, Macedonië, Zweden, Maleisië, Zwitserland, Estland, Malta, Mauritius, Taiwan*, Finland, Frankrijk, Thailand, Tunesië, Monaco, Turkije, Duitsland, Mongolië, Montenegro, Oekraïne, Griekenland, Marokko, Verenigd Koninkrijk, USA, Namibië, Nederland, Mexico, Moldavia, enz.

 • Hoe werkt de garantie?

  De ICC vormen een netwerk van nationale garantieorganisaties onder toezicht van een internationaal garantienet (World Chambers Federation) die zich geëngageerd hebben tegenover hun eigen nationale douaneadministratie om alle opeisbare rechten en belastingen bij invoer te betalen in geval van het niet weder uitvoeren of niet respecteren van de voorwaarden van de doorvoer of tijdelijke invoer. MAAR als de ICC in eerste instantie betaalt MOET u haar vervolgens vergoeden.

 • Welke zijn de toegestane goederen?

  • Beroepsuitrusting
  • Goederen die bestemd zijn om op tentoonstellingen, jaarbeurzen, congressen of soortgelijke manifestaties te worden getoond of gebruikt
  • Kunstwerken die worden ingevoerd om met het oog op eventuele verkoop te worden tentoongesteld
  • Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal,
  • Medisch chirurgisch en laboratoriummateriaal
  • Materiaal ter bestrijding van de gevolgen van rampen
  • Verpakkingen waarvoor een schriftelijke aangifte kan worden geëist
  • Goederen van ongeacht welke aard die onderworpen moeten worden aan of die moeten dienen voor het uitvoeren van proeven, met uitzondering van proeven die een winstgevende bezigheid vormen
  • Commerciële stalen
  • Vervangende productiemiddelen
  • Cinematografische films, magnetische banden en opgenomen gegevensdragers
  • Voorwerpen (met inbegrip van voertuigen) die, gezien hun aard, uitsluitend kunnen dienen om reclame voor een bepaald artikel of propaganda voor een bepaald doel te maken
  • Levende dieren van elke soort die worden ingevoerd voor dressuur, voor training, voor fokdoeleinden of om een dierengeneeskundige behandeling te ondergaan
  • Toeristisch reclamemateriaal
  • Welzijnsgoederen bestemd voor zeelieden
  • Diverse materialen die worden gebruikt in grensgebieden
 • Welke goederen zijn uitgesloten?

  • Goederen die niet in dezelfde staat blijven (voor reparatie of bewerking)
  • Bederfbare goederen of goederen voor consumptie
  • Goederen die belastingvrij of met terugbetaling van rechten en belastingen werden uitgevoerd
 • Wat is de rol van de Douane?

  • Het carnet ATA geldig maken als douanedocument bij vertrek uit België
  • De overeenstemming van de getoonde goederen met deze beschreven op het carnet nakijken
  • De bladen bij elke uitvoer/tijdelijke invoer/doorvoer viseren om zich te verzekeren van de wettelijkheid van de beweging en de uitgang/binnenkomst van de goederen