Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Borgakte-plus

Voortaan kan een douanevertegenwoordiger een borgakte (borgakte-plus) op zijn naam voorleggen aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Een douanevertegenwoordiger kon reeds een douaneaangifte indienen in naam en voor rekening van zijn klant. Maar als hij uitstel van betaling wilde voor de ontstane verschuldigdheden en daarvoor een borgverbintenis wilde aanbieden, dan kon dat enkel met een doorlopende zekerheid op naam van de klant (de vertegenwoordigde).

De borgakte-plus kan worden gebruikt:

  • Als zekerheid om uitstel van betaling te verkrijgen;
  • m.b.t. douaneaangiften voor het vrije verkeer en/of ten verbruik;
  • Die zijn ingediend door de douanevertegenwoordiger die in de borgakte-plus wordt vermeld;
  • Waarbij die douanevertegenwoordiger de betreffende aangifte indient als direct vertegenwoordiger van een derde.

De borgakte-plus kan dus niet worden gebruikt in geval van:

  • Aangiften AC4 (loutere accijnsaangiften);
  • Douaneaangiften ingediend volgens de methode van de indirecte vertegenwoordiging (daarvoor kan “klassieke” borgakte worden gebruikt);
  • Douaneaangiften via directe vertegenwoordiging waarmee goederen onder een bijzondere regeling worden geplaatst (daarvoor kan “klassieke” borgakte ten name van de vertegenwoordigde worden gebruikt).

 Model van borgakte (DOCX, 15.96 KB)