Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Info en wetgeving

Douanevertegenwoordiger 

Wat is een douanevertegenwoordiger? 

De douanevertegenwoordiger is een natuurlijk persoon (individu of groep van natuurlijke personen die een feitelijke vennootschap vormen) of rechtspersoon die: 

  • beroepsmatig de douaneformaliteiten vervult bij invoer, uitvoer en doorvoer,  
  • in zijn naam of in naam van een opdrachtgever, maar voor rekening van een opdrachtgever en  
  • die erkend is door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. 

Hoe douanevertegenwoordiger worden? 

Een aanvraag om inschrijving in het register der douanevertegenwoordigers dient aan de  voorwaarden te voldoen overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, BTW- en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid van de uitoefening van de douanevertegenwoordiging en moet naar het volgende adres worden gezonden : 

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen 
Operaties - Centrale component - Douane 3
Koning Albert II laan 33 – bus 372
1030 BRUSSEL 

of per mail: da.ops.douane3@minfin.fed.be

Formulieren

 Aanvraagformulier tot inschrijving in het stamregister van de douanevertegenwoordigers (DOCX, 18.47 KB)

 Verklaring van vakbekwaamheid (PDF, 61.51 KB)

Meer inlichtingen nodig? 

da.ops.douane3@minfin.fed.be

Wetgeving 

Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977

Koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, BTW- en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid van de uitoefening van de douanevertegenwoordiging

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van het repertorium van de douanevertegenwoordigers, van de afrekening en in verband met de werking van de douanevertegenwoordiging