Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Info en wetgeving

Wat is een douanevertegenwoordiger? 

De douanevertegenwoordiger is een natuurlijk persoon (individu of groep van natuurlijke personen die een feitelijke vennootschap vormen) of rechtspersoon die: 

  • beroepsmatig de douaneformaliteiten vervult bij invoer, uitvoer of douanevervoer,  
  • in zijn naam of in naam van een opdrachtgever, maar voor rekening van een opdrachtgever en  
  • die erkend is door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. 

Hoe douanevertegenwoordiger worden? 

De aanvraag om inschrijving in het stamregister van de douanevertegenwoordigers dient aan de  voorwaarden te voldoen van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, BTW- en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid van de uitoefening van de douanevertegenwoordiging. De aanvraag tot inschrijving in het stamregister van de douanevertegenwoordigers dient te worden gezonden naar de Dienst Operaties die bevoegd is:

  • over de regio waar de maatschappelijke zetel van de aanvrager gevestigd is;
  • over de regio waar de exploitatiezetel(s) van de aanvrager gevestigd is (zijn) als het een buitenlandse onderneming zonder maatschappelijke zetel in België betreft. Als een dergelijke onderneming exploitatiezetels in verschillende regio’s heeft, moet de aanvraag verzonden worden naar de Dienst Operaties die bevoegd is over de regio waar de exploitatiezetel gevestigd is die als eerste vermeld is in de aanvraag;
  • over de regio waar de natuurlijke persoon gevestigd is die kandidaat douanevertegenwoordiger is.

Meer inlichtingen nodig?

Regio Antwerpen

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Administratie Operaties – Regio Antwerpen
Afdeling 2de lijn – Team Vergunningen Antwerpen
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
E-mail: da.vergunningen.antwerpen@minfin.fed.be

Regio Brussel

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Administratie Operaties – Regio Brussel
Afdeling 1ste en 2de lijn – Team Vergunningen Brussel
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
E-mail: da.authorisations.brussels@minfin.fed.be

Regio Gent

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Administratie Operaties – Regio Gent
Afdeling 2de lijn – Team Vergunningen Gent
Sint-Lievenslaan 27 – 33
9000 Gent
E-mail: da.vergunningen.gent@minfin.fed.be

Regio Hasselt

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Administratie Operaties – Regio Hasselt
Afdeling 2de lijn – Team Vergunningen Hasselt
Voorstraat 43
3500 Hasselt
E-mail: da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be

Regio Leuven

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Administratie Operaties – Regio Leuven
Afdeling 2de lijn – Team Vergunningen Leuven
Philipssite 3A
3001 Leuven
E-mail: da.vergunningen.leuven@minfin.fed.be

Formulieren

Wetgeving