Aanvraagformulieren

AEO

Accijnsvergunningen

Douanevergunningen

 Contact vergunningbeherende dienst (PDF, 73.16 KB)


AEO

 1.  Aanvraagformulier voor een AEO-vergunning (PDF, 1.52 MB)
   Aanvraagformulier voor een AEO-vergunning (DOCX, 73.52 KB)
   
 2.  Toelichtingen bij het aanvraagformulier (PDF, 17.34 KB)
   
 3.  Vragenlijst AEO-zelfbeoordeling (XLSX, 59.06 KB)
   
 4.  Toelichting bij de vragenlijst AEO-zelfbeoordeling (PDF, 618.46 KB)

Accijnsvergunningen

Accijnsbewegingen

 1.  Aanvraagformulier voor een vergunning Erkend entrepothouder (DOC, 185.5 KB)
   
 2.  Aanvraagformulier voor een vergunning Geregistreerde Geadresseerde (DOC, 161.5 KB)
   
 3.  Aanvraagformulier voor een vergunning Accijnsinrichting (DOCX, 35.4 KB)
   
 4.  Model van vergunningsaanvraag "Fiscaal vertegenwoordiger" (PDF, 47.58 KB)
   
 5.  Vereenvoudigd Geleidedocument (V.G.D.) (PDF, 215.98 KB)
   
 6.  Individuele herbruikbare verpakkingen (DOC, 66 KB)
   
 7.  Aanvraagformulier - Geregistreerde afzender (PDF, 418.63 KB)

Energieproducten en elektriciteit

 1. Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de bijzondere accijns op professionele diesel

 2. Aanvraagformulier voor een vergunning Energieproducten en Elektriciteit - andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen

 3.  AGRILAND (PDF, 24.76 KB): Vrijstelling van de bijdrage op de energie op aardgas en elektriciteit gebruikt uitsluitend in de landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden

 4. Aanvraag tot  terugbetaling handelaar (PDF, 1.24 MB)

Alcohol en alcoholhoudende dranken

 1. Aanvraagformulier voor een vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

 2.  Aangifte voor distilleertoestellen/aangifte tot distilleren/aangifte tot denatureren (PDF, 58.8 KB)
   

 3.  Brouwaangifte (PDF, 19.02 KB)
   

 4.  Aangifte voor de vervaardiging van niet-mousserende wijn, andere niet-mousserende gegiste dranken of niet-mousserende tussenproducten (PDF, 132.82 KB)
   

 5.  Aangifte voor de vervaardiging van mousserende wijn, andere mousserende gegiste dranken of mousserende tussenproducten (PDF, 114.11 KB)
   

 6.  108: Bezitsaangifte/Beroepsaangifte (PDF, 453.49 KB)
   

 7.  109: Aangifte van verandering/staking (PDF, 94.77 KB)

Tabaksfabrikaten

 1.  Model van teeltaangifte 447 (PDF, 73.7 KB)
   
 2.  Model van een teeltaangifte Nr. 447B (PDF, 31.35 KB)
   
 3.  Model van de aangifte van de werkelijke hoeveelheid ingeoogste droge tabak Nr. 449 (PDF, 67.42 KB)

Douanevergunningen

Vereenvoudigingen

 1.  Invoer (DOC, 87 KB)
 2.  Uitvoer (DOC, 87 KB)
 3.  Toelichtingen (DOCX, 20.12 KB)

Bijzondere Regelingen

 1. Opslag
 2. Bijzondere bestemming
 3. Veredeling

Andere

 1.  Ruimte voor Tijdelijke Opslag (PDF, 181.64 KB)

 Contact vergunningbeherende dienst (PDF, 541.18 KB)