Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Actieve Veredeling

Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles onder vrijstelling van invoerrechten. Deze regeling kan ook aangewend worden om goederen in overeenstemming te brengen met de technische eisen zodat ze in het vrije verkeer kunnen worden gebracht of om de goederen te onderwerpen aan de gebruikelijke behandelingen. De veredelde producten kan u achteraf terug uitvoeren of op de Europese markt in het vrije verkeer brengen tegen betaling van invoerrechten op het veredelde product.
 • VOORDELEN

  • Kostenbesparend want vrijstelling van invoerrechten en btw bij invoer van de niet-Uniegoederen.
  • Minder administratie wanneer u kiest voor één periodieke aanzuiveringsafrekening.
  • Gebruik van equivalente goederen is toegestaan.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Producenten
  • Goederenbehandelaars
  • Ondernemingen met import- en exportbewegingen
  • Verwerkers van grondstoffen of halffabricaten naar eindproducten
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie (afwijking mogelijk)
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen voor de goederen die onder de regeling AV geplaatst worden
  • Een passende administratie voeren in een goedgekeurde vorm
  • Voldoen aan de economische voorwaarden

  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn en eventuele bijhorende administratieve maatregelen moeten in verhouding zijn tot de economische behoeften.
 • TERMIJN

  Een vergunning Actieve Veredeling is maximaal 5 jaar geldig, en beperkt tot maximaal 3 jaar bij gevoelige goederen.
 • AANDACHTSPUNTEN

  • Er zijn beperkingen van toepassing op equivalentieverkeer.
  • Bij equivalentieverkeer is een maximale termijn toegestaan van 6 maanden, tussen de voorafgaande uitvoer van de veredelde producten en de invoer van de niet-Uniegoederen.
  • De termijn (zoals vastgelegd in de vergunning) respecteren waarbinnen de regeling moet worden gezuiverd.
  • Behoudens uitzondering is de bevoegde douaneautoriteit de lidstaat waar uw hoofdadministratie voor douanedoeleinden wordt gehouden en waar een deel van de veredeling moet plaatsvinden.
 • AANVRAAGFORMULIER