Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Bijzondere bestemming

De wetgeving voorziet voor goederen met een bijzondere bestemming de mogelijkheid om deze in het vrij verkeer te brengen met een vrijstelling van invoerrechten of een verlaagd invoerrecht. Met de regeling Bijzondere Bestemming (BB) kan u goederen aan een gunstiger tarief invoeren in de EU, onder voorbehoud dat deze goederen een specifieke bestemming verkrijgen voorgeschreven door het Douane Gebruikstarief, een bepaalde behandeling ondergaan en een in het Gebruikstarief genoemd gebruik krijgen. De bijzondere bestemming moet binnen een vooropgestelde termijn gegeven worden.

 • VOORDELEN

  Kostenbesparend want vrijstelling of verlaagd invoerrecht is van toepassing.
  • Minder administratie wanneer er de mogelijkheid is om te kiezen tot gebruik van
  één periodieke aanzuiveringsafrekening én u ervoor kiest om die optie te gebruiken.
  • Mogelijkheid tot overdracht binnen België en/of binnen de Unie.
  • Combineerbaar met het gebruik van equivalente goederen.
  Kostprijs: 0 euro..
 • DOELPUBLIEK

  • Invoerders
  • Verwerkers
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie (incidentele afwijking mogelijk)
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen voor de goederen die onder de regeling BB geplaatst worden
  • Een passende administratie voeren in een goedgekeurde vorm

  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn en eventuele bijhorende administratieve maatregelen moeten in verhouding zijn tot de economische behoeften.
 • TERMIJN

  Een vergunning Bijzondere Bestemming is maximaal 5 jaar geldig en beperkt tot maximaal 3 jaar bij gevoelige goederen.

 • AANDACHTSPUNTEN

  U kan de goederen uitsluitend gebruiken voor doeleinden die werden vastgesteld in de vergunning. Onder de door de douaneautoriteiten vastgestelde voorwaarden, is het mogelijk aan uw vergunning verbonden rechten en plichten over te dragen aan een ander persoon.

 • AANVRAAGFORMULIER