Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Douane-entrepot

Onder de regeling douane-entrepot kan u niet-Uniegoederen opslaan in een goedgekeurde en onder toezicht van de douaneautoriteiten staande ruimte of een andere locatie (= douane-entrepot). De invoerrechten, btw en andere heffingen zijn pas verschuldigd na uitslag van de goederen uit het douane-entrepot indien de bestemming de EU-markt betreft.
Deze heffingen zijn niet verschuldigd indien de goederen bestemd zijn voor een markt buiten het douanegebied van de Unie. Hierdoor kan u aanzienlijke financiële voordelen behalen. Iedereen kan gebruik maken van een publiek douane-entrepot voor de opslag van goederen. Een particulier douane-entrepot daarentegen kan enkel gebruikt worden door de houder van de vergunning douane-entrepot.
 • VOORDELEN

  • Vereenvoudiging van uw logistiek proces.
  • Kostenbesparend want schorsing van betaling van de invoerrechten en btw.
  • De uiteindelijke douanebestemming is nog niet gekend en u wenst de goederen voorlopig te stockeren onder schorsing.
  • Onbeperkte opslag aangezien het toegestaan is goederen voor een lange periode op te slaan in een douane-entrepot.
  • Gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet-Uniegoederen is mogelijk.
  • Opslag van equivalente goederen is toegestaan mits voorzien in de vergunning.
  • Afstandsverkopen (e-commerce, catalogus, etc.) vanuit een douane-entrepot zijn toegelaten.
  • Tijdelijke uitslag indien voorafgaande toestemming wordt verkregen van de douaneautoriteiten.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Elke onderneming die een opslagruimte wenst uit te baten voor niet-Uniegoederen
  • Terminaloperatoren
  • Douanevertegenwoordigers
  • Internationale goederenbehandelaars en distributeurs
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Europese Unie
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen voor de goederen die onder de regeling douane-entrepot geplaatst worden
  • Een passende administratie voeren in een goedgekeurde vorm
  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn, en eventuele bijhorende administratieve maatregelen moeten in verhouding zijn tot de economische behoeften.
 • AANDACHTSPUNTEN

  • Een vergunning douane-entrepot vereist steeds een kennisgeving van de beschikbaarheid van de goederen voor een eventuele controle. Op aanvraag en mits u voldoet aan bijkomende voorwaarden kan een ontheffing van kennisgeving verkregen worden.
  • Detailhandel in een douane-entrepot is beperkt tot afstandsverkopen waaronder e-commerce.
 • AANVRAAGFORMULIER