Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Passieve Veredeling

Dankzij de regeling Passieve Veredeling (PV) kan u Uniegoederen tijdelijk uitvoeren om deze buiten het douanegebied van de Unie te veredelen (bewerken, verwerken of herstellen).
De veredelingsproducten die uit deze goederen voortkomen kunnen nadien terug op de Europese markt in het vrije verkeer worden gebracht met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Dit is mogelijk op verzoek van de vergunninghouder of ieder ander persoon die in het douanegebied van de Unie is gevestigd, op voorwaarde dat die persoon toestemming krijgt van de vergunninghouder en dat alle voorwaarden worden gerespecteerd.
 • VOORDELEN

  • Kostenbesparend want u betaalt over het algemeen enkel invoerrechten op de meerwaarde.
  • Minder administratie wanneer u kiest voor één periodieke aanzuiveringsafrekening.
  • Vrijstelling van invoerrechten wanneer u herstellingen laat uitvoeren buiten het douanegebied van de Unie, in de gevallen waarbij het gaat om een contractuele of wettelijke garantieverplichting, een fabricagefout of een materiaalfout.
  • Overbrenging binnen het douanegebied van de Unie: mogelijkheid om uw goederen over te brengen van het kantoor van uitvoer naar het kantoor van uitgang.
  • Gebruik van equivalente goederen is toegestaan.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Verwerkers van grondstoffen of halffabricaten naar eindproducten
  • Producenten
  • Ondernemingen met import- en exportbewegingen
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen indien u gebruik maakt van equivalente goederen
  • Een passende administratie voeren in een goedgekeurde vorm
  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn en eventuele bijhorende administratieve maatregelen moeten in verhouding zijn tot de economische behoeften.
 • TERMIJN

  Een vergunning Passieve Veredeling is maximaal 5 jaar geldig, en beperkt tot maximaal 3 jaar bij gevoelige goederen.
 • AANDACHTSPUNTEN

  Uniegoederen met volgende eigenschappen zijn uitgesloten voor passieve veredeling:
  • met terugbetaling of kwijtschelding van invoerrechten bij uitvoer,
  • goederen met een bijzondere bestemming, zolang die bijzondere bestemming nog niet is vervuld, behalve wanneer zij worden hersteld,
  • waaraan restituties worden toegekend bij uitvoer,
  • met een ander financieel voordeel bij uitvoer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
 • AANVRAAGFORMULIER