Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Goedgekeurde plaats

LAAD- EN LOSPLAATS (LLP) / LAADPLAATS (LP)
In plaats van de goederen aan te bieden op het douanekantoor, mogen deze aangebracht worden op een door de douane op voorhand goedgekeurde plaats. Niet-uniegoederen bij binnenkomen alsook uniegoederen die deel uitmaken van een uitvoeraangifte mogen daar aangeboden worden. Een vergunning LLP heeft betrekking op zowel in- als uitvoer. Een vergunning LP handelt enkel over een uitvoer.
Vergunning laadplaats video:

 • VOORDELEN

  • Snellere afhandeling en dus minder oponthoud van uw logistieke handelsstromen binnen de EU.
  • Vereenvoudiging van uw logistieke proces (vermijden van een extra stop).
  • Tijd- en kostenbesparend.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Ondernemingen die een laad- en/of losruimte nodig hebben
  • Terminaloperatoren
  • Goederenbehandelaars
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen (niet nodig voor LP)
  • Goederen plaatsen onder een douaneregeling uiterlijk de dag na de dag van aanbrenging

  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn en eventuele bijhorende administratieve maatregelen moeten in verhouding zijn tot de economische behoeften.
 • TERMIJN

  Aangezien de niet-uniegoederen al de dag na het aanbieden ervan bij de douane onder een douaneregeling geplaatst moeten worden, is de termijn voor hun opslag in een goedgekeurde plaats in geval van import beperkt. Voor een langere opslagperiode is een andere vergunning, bv. een vergunning ruimte tijdelijke opslag of douane-entrepot, nodig.

 • AANDACHTSPUNTEN

  • Er is geen verplichting om over een vergunning douane-entrepot of RTO te beschikken.
  • De goedgekeurde plaats wordt uitsluitend door de vergunninghouder beheerd.
  • Detailhandel in een goedgekeurde plaats is verboden.
 • AANVRAAGFORMULIER