Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Tijdelijke Invoer

Met de regeling tijdelijke invoer kan u niet-Uniegoederen, die bestemd zijn voor wederuitvoer, tijdelijk invoeren in het douanegebied van de Unie. Hierdoor krijgen goederen van buiten de EU (niet-Uniegoederen) een specifiek gebruik toegekend met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten en andere heffingen. Handelspolitieke maatregelen, voor zover de binnenkomst of uitgang van de goederen uit het douanegebied van de Unie niet verboden is, zijn niet van toepassing.
 • VOORDELEN

  • Snellere afhandeling en minder oponthoud van uw logistieke handelsstromen binnen EU.
  • Kostenbesparend want vrijstelling voor het betalen van de rechten bij invoer.
  • Minder administratie want geen bijkomende formaliteiten voor het terugvorderen van invoerrechten en andere heffingen bij de wederuitvoer.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Ondernemingen met import- en/of exportbewegingen
  • Deelnemers en organisatoren van tentoonstellingen en evenementen
  • Begunstigden van diplomatieke en militaire vrijstellingen
  • Douanevertegenwoordigers
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn buiten het douanegebied van de Unie (uitzondering mogelijk). Indien u binnen het douanegebied van de Unie gevestigd bent, kunt u gebruikmaken van de regeling, op voorwaarde dat u houder bent van de regeling in naam van en voor rekening van een persoon of rechtspersoon die buiten het douanegebied is gevestigd.
  • De nodige waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling
  • Een zekerheid stellen voor de goederen die onder deze regeling geplaatst worden (uitzonderingen mogelijk)
  • Een passende administratie voeren in een goedgekeurde vorm
  • Voldoen aan de voorwaarden voor een vrijstelling van rechten
 • TERMIJN

  • De douaneautoriteiten stellen de termijn vast (maximum 24 maanden) voor de wederuitvoer of voor het plaatsen van de goederen onder een andere douaneregeling.
  • De termijn moet lang genoeg zijn om het doel van het toegestane gebruik te bereiken.
  • Uitzonderlijk, op voorwaarde van een gerechtvaardigde aanvraag, kunnen de douaneautoriteiten deze termijn met een redelijke duur verlengen. De totale termijn mag niet langer zijn dan 10 jaar.
 • AANDACHTSPUNTEN

  • De goederen moeten bestemd zijn voor een specifiek gebruik.
  • De goederen mogen geen enkele wijziging ondergaan, met uitzondering van hun normale waardevermindering door gebruik. Herstellingen, onderhoud, revisie, afstelling en maatregelen om de goederen in goede staat te behouden en om aan de technische eisen te voldoen, zijn ook toegestaan.
  • De goederen moeten geïdentificeerd kunnen worden (uitzonderingen mogelijk).
 • AANVRAAGFORMULIER