Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning douanevervoer toegelaten afzender

Met deze vergunning mag u goederen plaatsen en verzenden, vanuit uw bedrijfsruimte of andere in de vergunning aangegeven plaatsen, onder de douaneregeling “Douanevervoer” (unie- of gemeenschappelijk douanevervoer), zonder dat u de goederen of de bijbehorende aangifte voor douanevervoer aanbrengt bij het bevoegde douanekantoor.
Bij extern uniedouanevervoer mogen niet-uniegoederen van de ene naar de andere plaats in het douanegebied van de Unie vervoerd worden, zonder het betalen van invoerrechten en andere belastingen of toepassing van handelspolitieke maatregelen.
Bij intern uniedouanevervoer kunnen uniegoederen van een plaats in de Unie naar een andere plaats in de Unie via het grondgebied van een derde land vervoerd worden zonder dat de douanestatus ervan wijzigt. De internationale overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van goederen over en naar het grondgebied van niet-Unielanden waarmee een overeenkomst is gesloten.
 • VOORDELEN

  • Kosten- en tijdbesparend want de goederen moeten niet bij de douane aangebracht worden.
  • Zelf nodige documenten afgeven en eventueel verzegeling aanbrengen (tenzij vrijstelling van verzegeling).
  • Meerdere locaties mogen in de vergunning opgenomen worden.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Exporteurs/importeurs
  • Vergunninghouders douane-entrepot, actieve veredeling, …
  • Douanevertegenwoordigers
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie
  • Aanvraag voor de status van toegelaten afzender indienen bij beschikkingsbevoegde douaneautoriteit in de lidstaat waar het uniedouanevervoer van de aanvrager normaal zal aanvangen
  • Een doorlopende zekerheid kunnen stellen (behalve wanneer u over ontheffing van zekerheidstelling beschikt)
  • Beschikken over een NCTS-aansluiting (voor elektronisch aangeven douanevervoer)
  • Identificatiemaatregelen toepassen (verzegeling, tenzij vrijstelling)
  • Verklaren de intentie te hebben om regelmatig goederen te verzenden onder de regeling douanevervoer
  • Een passende administratie voeren
  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn.
 • TERMIJN

  Het bevoegde douanekantoor van vertrek stelt een termijn vast waarbinnen het douanevervoer beëindigd wordt.
 • AANDACHTSPUNTEN

  • Zending moet door de toegelaten afzender worden verzegeld volgens specifieke bepalingen (individuele kenmerken van de verzegeling vermelden) en vooraleer ze wordt vrijgegeven.
  • Het douanevervoer kan pas beginnen na toestemming van de douane, in het geval van controle, of na het verstrijken van de wachtperiode.
 • AANVRAAGFORMULIER