Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Douanevervoer Toegelaten Geadresseerde

Deze regeling kan worden gebruikt bij ontvangst van goederen die worden aangebracht met een aangifte voor extern of intern uniedouanevervoer.
Bij extern uniedouanevervoer mogen niet-uniegoederen van de ene naar de andere plaats in het douanegebied van de Unie vervoerd worden, zonder het betalen van invoerrechten en andere belastingen of toepassing van handelspolitieke maatregelen.
Bij intern uniedouanevervoer kunnen uniegoederen van de ene naar de andere plaats in de Unie via het grondgebied van een derde land vervoerd worden zonder dat de douanestatus ervan wijzigt.
De goederen en het bijhorende begeleidingsdocument kunnen rechtstreeks in de eigen bedrijfsruimte of op een aangewezen plaats ontvangen worden.
 • VOORDELEN

  • Kosten- en tijdbesparend want de goederen moeten niet bij de douane aangebracht worden.
  • Mogelijkheid om meerdere locaties op te nemen in de vergunning.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Importeurs
  • Vergunninghouders douane-entrepot
  • Douanevertegenwoordigers
 • BASISVOORWAARDEN

  • Gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie
  • Aanvraag voor de status van toegelaten geadresseerde indienen in de lidstaat waar het douanevervoer van de aanvrager normaal zal worden beeindigd
  • Verklaren de intentie te hebben regelmatig goederen te zullen ontvangen die onder een regeling douanevervoer zijn geplaatst
  • Beschikken over een NCTS-aansluiting (voor elektronisch aangeven douanevervoer) passende administratie voeren
  Douanetoezicht moet op elk moment mogelijk zijn.
 • TERMIJN

  Het bevoegde douanekantoor van vertrek stelt een termijn vast waarbinnen het douanevervoer beeindigd wordt.
 • AANDACHTSPUNTEN

  • Onmiddellijk elektronisch bericht naar douane sturen bij aankomst: eventuele onregelmatigheden en voorvallen die zich tijdens het vervoer hebben voorgedaan melden.
  • Wachten met lossing totdat de toestemming daartoe van het douanekantoor van bestemming werd verkregen en daarna pas de verzegeling verwijderen.
  • De resultaten van het onderzoek van de goederen en eventuele onregelmatigheden bij aankomst onmiddellijk melden aan het kantoor van bestemming.
 • AANVRAAGFORMULIER