Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning Inschrijving in de administratie van de aangever

Met een vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever, of Entry into the Declarant’s Records (EiDR), is het mogelijk een douaneaangifte in te dienen onder de vorm van een inschrijving in uw eigen administratie. Achteraf wordt er een aanvullende aangifte ingediend.

 • VOORDELEN

  • Snellere afhandeling door vereenvoudiging want een inschrijving van de goederen in uw eigen voorraadadministratie volstaat. Achteraf wordt een aanvullende aangifte ingediend per transactie of onder bepaalde voorwaarden is slechts één globale periodieke douaneaangifte voor alle transacties nodig.
  • Minder oponthoud van uw logistieke handelsstromen aangezien lange wachttijden aan het douanekantoor vermeden worden en logistieke activiteiten verder gezet kunnen worden buiten de normale kantooruren.
  • In het geval men geniet van ontheffing van de verplichting tot kennisgeving dat goederen beschikbaar zijn voor controle, ondervindt u nog minder oponthoud. Dit bijkomend voordeel kan u enkel bekomen op aanvraag.
  • Kostprijs: 0 euro.
 • DOELPUBLIEK

  • Ondernemingen met een hoog aantal import- en/of exportbewegingen
  • Ondernemingen met goederenbewegingen buiten de kantooruren
  • Douanevertegenwoordigers
  • Goederenbehandelaars
  • Terminaloperatoren
 • BASISVOORWAARDEN

  • Beantwoorden aan de criteria voor het bekomen van de status “geautoriseerde marktdeelnemer” (AEO-criteria)
  • De douaneautoriteiten op aanvraag toegang verlenen tot de gegevens van de aangifte in uw elektronisch systeem
 • ONTHEFFING VAN KENNISGEVING

  Op verzoek is ontheffing van kennisgeving mogelijk, mits u voldoet aan volgende bijkomende voorwaarden:
  • het AEO-C statuut bezitten,
  • de aard van de goederen en hun goederenstroom zijn bekend bij de douane en rechtvaardigen deze ontheffing,
  • de douane heeft toegang tot alle informatie nodig voor controle (geïntegreerde douaneboekhouding),
  • de goederen zijn niet onderhevig aan verboden of beperkingen (uitzonderingen zijn mogelijk),
  • in specifieke situaties kan men verzoeken om de goederen toch aan te brengen (en een kennisgeving in te dienen).
  Bij een vergunning EiDR dient men initieel nog steeds een kennisgeving in te sturen, tenzij dus een ontheffing van deze verplichting is verkregen.