Geregistreerd exporteur (REX) - Zelfcertificatie

 • REX - zelfcertificatie

  Sinds 1 januari 2017 is er, voor bepaalde vrijhandelsovereenkomsten, een nieuwe vorm van certificatie inzake preferentiële oorsprong van kracht. Het REX-systeem werd initieel opgestart in het preferentiële handelsverkeer met het SAP van de Unie (zogenaamde ontwikkelingslanden), maar werd ondertussen ook uitgebreid naar andere unilaterale en bilaterale (vrijhandels)overeenkomsten. De bekendste (en momenteel enige voorbeelden) hiervan zijn Canada (sinds 21/09/2017), Japan (vanaf 01/02/2019), Ivoorkust (sinds de aanpassing op 02/12/2019), de Landen en Gebieden Overzee (sinds 01/01/2020) & Vietnam (sinds 01.08.2020).

  Daar waar er in oudere vrijhandelsovereenkomsten gebruik wordt gemaakt van papieren certificaten inzake goederenverkeer (EUR.1 of EUR-MED) of ‘oorsprongsverklaringen’ (door middel van vergunning toegelaten exporteur om de preferentiële oorsprong aan te tonen, is het via deze zelfcertificatie mogelijk om zelf, zonder tussenkomst van de douane, een zogenaamd ‘attest van oorsprong’ aan te brengen op een handelsdocument (factuur of pakbon). In tegenstelling tot de vergunning toegelaten exporteur, is er voor het bekomen van deze registratie geen voorafgaand oorsprongsonderzoek van de douaneautoriteiten vereist. Het aanvragen van deze registratie als geregistreerd exporteur is geheel op eigen risico van de operator.

  De bedoeling is om de certificatie zo op een progressieve manier over te dragen van de douaneautoriteiten naar de economische operatoren. Alle nieuwe vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en partnerlanden zullen van dit systeem gebruik maken.

  Enerzijds zorgt dit voor meer autonomie bij u als operator, maar brengt dit ook een verhoogde verantwoordelijkheid inzake de kennis van de preferentiële oorsprongsregels met zich mee.

 • Wanneer heeft u een REX-nummer nodig?

  Om ‘attesten van oorsprong’ te mogen opstellen, moet een exporteur in bepaalde gevallen het statuut van geregistreerde exporteur (REX) bezitten. Op deze manier kan de invoerder in het partnerland genieten van een verminderd invoertarief. De Belgische douaneautoriteiten registreren deze exporteur in de REX-database van de Europese Commissie en kennen hem een uniek REX-identificatienummer toe. Een REX-nummer is verplicht in volgende gevallen:

  SAP van de Unie (Stelsel van Algemene Preferenties = ontwikkelingslanden):

  • EU-operatoren met uitvoer naar een ontwikkelingsland met een waarde hoger dan € 6000. Dit met de bedoeling om de verzonden materialen een verwerking te laten ondergaan en deze verwerkte eindproducten later opnieuw in de EU in te voeren (zogenaamde bilaterale cumulatie EU-SAP).
  • EU-operatoren die vervangende attesten van oorsprong (vroegere vervangingscertificaten FORM A) wensen op te maken voor zendingen afkomstig uit een SAP-land (ontwikkelingsland). Dit met de bedoeling om de hele of gedeeltelijk vracht verder te versturen naar een andere plaats binnen de EU of Zwitserland/Noorwegen.

  LGO (Landen en Gebieden Overzee):

  • EU-operatoren met uitvoer naar een LGO met een waarde hoger dan € 10000. Dit met de bedoeling om de verzonden materialen een verwerking te laten ondergaan en deze verwerkte eindproducten later opnieuw in de EU in te voeren (zogenaamde bilaterale cumulatie EU-LGO).
  • (!) Aangezien bovenvermelde regelingen enkel unilateraal en dus eenzijdig worden toegepast, kan er geen rechtstreekste preferentie worden verkregen voor goederen van EU-oorsprong bij invoer in het ontwikkelingsland of het LGO. De enige uitzonderingen hierop zijn de drie LGO’s Nieuw Caledonië, Frans Polynesië & Saint-Pierre en Miquelon.

  Bilaterale vrijhandelsovereenkomsten (momenteel enkel Canada en Japan, Ivoorkust en Vietnam)

  • EU-operatoren met uitvoer naar Canada, Japan, Ivoorkust & Vietnam met een waarde hoger dan € 6000

  (!) Bij invoer vanuit Ivoorkust kan er wel nog steeds een EUR.1 certificaat worden voorgelegd. Ivoorkust heeft immers een overgangsperiode van maximaal 3 jaar om ook over te stappen naar een systeem van zelfcertificering.
  (!) Bij invoer vanuit Vietnam wordt er in de bilaterale overeenkomst eveneens een EUR.1 certificaat gebruikt. Dit in tegenstelling tot de REX zelfcertificering aan de kant van de EU-exporteurs.

 • Hoe vraagt u deze registratie aan?

  Gelieve het  aanvraagformulier (DOCX, 149.46 KB), ingevuld en ondertekend, per e-mail (pdf) toe te sturen aan da.ops.douane1@minfin.fed.be

  Deze registratie is slechts eenmalig en kan nadien worden gebruikt voor toekomstige overeenkomsten die het REX-systeem voorzien.

 • Extra aandachtspunten en bijkomende informatie

  Deze registratie is niet geldig voor oudere vrijhandelsovereenkomsten die gebruik maken van papieren EUR.1 certificaten en/of oorsprongsverklaringen in het kader van de vergunning toegelaten exporteur (waaronder Zuid-Korea, Zwitserland, Marokko, Israël e.d.). U vindt deze bestemmingslanden en/of regio’s terug op het betreffende aanvraagformulier. Hier gelden nog steeds de gangbare procedures.

  Via de Market Access Database van de Europese Commissie kan u de geldende preferentiële oorsprongsregel (RoO) per product en bestemmingsland (Canada, Japan, Ivoorkust en Vietnam) opzoeken.

         Zie hiervoor eveneens onze handige  overzichtstabel met alle preferentiële vrijhandelsakkoorden (PDF, 1.19 MB).

  Na registratie krijgt u een begeleidend schrijven met meer informatie over de praktische toepassing.