Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Geregistreerd exporteur (REX) - Zelfcertificatie

 • REX - zelfcertificatie

  Sinds 1 januari 2017 is er, voor bepaalde vrijhandelsovereenkomsten, een nieuwe vorm van certificatie inzake preferentiële oorsprong van kracht. Het REX-systeem werd initieel opgestart in het preferentiële handelsverkeer met het SAP van de Unie (zogenaamde ontwikkelingslanden), maar werd ondertussen ook uitgebreid naar andere unilaterale en bilaterale (vrijhandels)overeenkomsten. De bekendste (en momenteel enige voorbeelden) hiervan zijn Canada (sinds 21/09/2017), Japan (vanaf 01/02/2019), Ivoorkust (sinds de aanpassing op 02/12/2019), de Landen en Gebieden Overzee (sinds 01/01/2020) & Vietnam (sinds 01.08.2020), Ghana (sinds 20/08/2020) & de OZA-Staten (sinds 01/09/2020) & het Verenigd Koninkrijk (sinds 01/01/2021), Singapore (sinds 01/01/2023) en Nieuw-Zeeland (sinds 01/05/2024). 

  Daar waar er in oudere vrijhandelsovereenkomsten gebruik wordt gemaakt van papieren certificaten inzake goederenverkeer (EUR.1 of EUR-MED) of ‘oorsprongsverklaringen’ (door middel van vergunning toegelaten exporteur om de preferentiële oorsprong aan te tonen, is het via deze zelfcertificatie mogelijk om zelf, zonder tussenkomst van de douane, een zogenaamd ‘attest van oorsprong’ aan te brengen op een handelsdocument (factuur of pakbon). In tegenstelling tot de vergunning toegelaten exporteur, is er voor het bekomen van deze registratie geen voorafgaand oorsprongsonderzoek van de douaneautoriteiten vereist. Het aanvragen van deze registratie als geregistreerd exporteur is geheel op eigen risico van de operator.

  De bedoeling is om de certificatie zo op een progressieve manier over te dragen van de douaneautoriteiten naar de economische operatoren. Alle nieuwe vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en partnerlanden zullen van dit systeem gebruik maken.

  Enerzijds zorgt dit voor meer autonomie bij u als operator, maar brengt dit ook een verhoogde verantwoordelijkheid inzake de kennis van de preferentiële oorsprongsregels met zich mee.

 • Wanneer heeft u een REX-nummer nodig?

  Om ‘attesten van oorsprong’ te mogen opstellen, moet een exporteur in bepaalde gevallen het statuut van geregistreerde exporteur (REX) bezitten. Op deze manier kan de invoerder in het partnerland genieten van een verminderd invoertarief. De Belgische douaneautoriteiten registreren deze exporteur in de REX-database van de Europese Commissie en kennen hem een uniek REX-identificatienummer toe. Een REX-nummer is verplicht in volgende gevallen:

  SAP van de Unie (Stelsel van Algemene Preferenties = ontwikkelingslanden):

  • EU-operatoren met uitvoer naar een ontwikkelingsland met een waarde hoger dan € 6000. Dit met de bedoeling om de verzonden materialen een verwerking te laten ondergaan en deze verwerkte eindproducten later opnieuw in de EU in te voeren (zogenaamde bilaterale cumulatie EU-SAP).
  • EU-operatoren die vervangende attesten van oorsprong (vroegere vervangingscertificaten FORM A) wensen op te maken voor zendingen afkomstig uit een SAP-land (ontwikkelingsland). Dit met de bedoeling om de hele of gedeeltelijk vracht verder te versturen naar een andere plaats binnen de EU of Zwitserland/Noorwegen.

  LGO (Landen en Gebieden Overzee):

  • EU-operatoren met uitvoer naar een LGO met een waarde hoger dan € 10000. Dit met de bedoeling om de verzonden materialen een verwerking te laten ondergaan en deze verwerkte eindproducten later opnieuw in de EU in te voeren (zogenaamde bilaterale cumulatie EU-LGO).
  • (!) Aangezien bovenvermelde regelingen enkel unilateraal en dus eenzijdig worden toegepast, kan er geen rechtstreekste preferentie worden verkregen voor goederen van EU-oorsprong bij invoer in het ontwikkelingsland of het LGO. De enige uitzonderingen hierop zijn de vier LGO’s Nieuw Caledonië, Frans Polynesië, Saint-Pierre en Miquelon & Wallisarchipel en Futunaeiland.

  Bilaterale vrijhandelsovereenkomsten (momenteel enkel Canada en Japan, Ivoorkust en Vietnam, Ghana, de OZA-Staten, het Verenigd Koninkrijk en Singapore & Nieuw-Zeeland)

  • EU-operatoren met uitvoer naar Canada, Japan, Ivoorkust, Vietnam, Ghana, de OZA-Staten, het Verenigd Koninkrijk, Singapore & Nieuw-Zeeland met een waarde hoger dan € 6000

  (!) Bij invoer vanuit Vietnam en de OZA-Staten (Comoren, Madagaskar, Seychellen, Mauritius en Zimbabwe) wordt er in de bilaterale overeenkomst nog (vaak) een EUR.1 certificaat gebruikt. Dit in tegenstelling tot de volledige REX zelfcertificering aan de kant van de EU-exporteurs. Zimbabwe (vanaf 01/07/2021) en Madagaskar (vanaf 01/01/2023) en Seychellen (vanaf 01/07/2023) zijn hier de enige drie landen die al gebruik maken van het REX-systeem bij uitvoer naar de EU.

 • Hoe vraagt u deze registratie aan?

  Vanaf maandag 25 januari 2021 vervangt een nieuwe en uitsluitend digitale procedure de papieren pdf-aanvraag per e-mail. De te volgen procedure wordt hieronder omschreven.

  Samenvatting van de stappen om toegang te krijgen tot het EU platform voor een registratie als Geregistreerd Exporteur (Registered Exporter - REX):

  1. Registratie bij de Sociale Zekerheid
  U dient over een beveiligde toegang tot de portaalsite van de Sociale Zekerheid te beschikken.

  2. Toekennen van de rol TAXUD
  Om als gebruiker van het EU Customs Trader Portal erkend te worden, dient u over een “TAXUD” rol te beschikken. Dit gebeurt via de applicatie Mijn eGov-rollenbeheer

  3. Toegang tot het EU Customs Trader Portal
  U heeft nu toegang tot het EU Customs Trader Portal

  Eens aangemeld, vindt u links in het overzicht het tabblad ‘REX’. Door dit verder open te klikken, krijgt u een overzicht van uw historiek van REX aanvragen. Via deze pagina kunt u nieuwe aanvraag of een aanvraag tot wijziging van een reeds bestaande REX-registratie verzoeken.

  De gedetailleerde stappen zijn beschikbaar via  Handleiding TP_REX-aanvraag_NL (PDF, 229.09 KB)


  Indien u problemen ondervindt bij het creëren van de rollen, gelieve contact op te nemen met PLDA Helpdesk: plda.helpdesk@minfin.fed.be

  Indien u een praktische vraag heeft over uw REX-registratie zelf, kunt u contact opnemen met de centrale component OPERATIES – Douane 1: da.ops.douane1@minfin.fed.be

  Opgelet! Om een goede opvolging van uw aanvraag te garanderen, gelieve in het onderwerp van uw mail het volgende te vermelden “EUCTP – ISSUE – REX – EORI-nummer – Bedrijfsnaam”.
  Voorbeeld :  EUCTP – ISSUE – REX - BE0123456789 – Bedrijfsnaam

 • Extra aandachtspunten en bijkomende informatie

  Deze registratie is niet geldig voor oudere vrijhandelsovereenkomsten die gebruik maken van papieren EUR.1 certificaten en/of oorsprongsverklaringen in het kader van de vergunning toegelaten exporteur (waaronder Zuid-Korea, Zwitserland, Marokko, Israël e.d.). U vindt deze bestemmingslanden en/of regio’s terug op het betreffende aanvraagformulier. Hier gelden nog steeds de gangbare procedures.

  Via de Access2Markets (ROSA – Rules of Origin Self-Assessement Tool) van de Europese Commissie kan u de geldende preferentiële oorsprongsregel (RoO) per product en bestemmingsland opzoeken.

  Zie hiervoor eveneens onze handige overzichtstabel met alle preferentiële vrijhandelsakkoorden.

  Na registratie krijgt u een begeleidend schrijven met meer informatie over de praktische toepassing.