REX, de zelfcertificatie

Rex, de zelfcertificatie

 • REX, de nieuwe certificatie van de preferentiële oorsprong, de zelfcertificatie

  Vanaf 1 januari 2017 is het systeem van zelfcertificatie inzake preferentiële oorsprong, REX, van kracht. Zo zal de certificatie (EUR.1, verklaring inzake oorsprong opgesteld door de toegelaten exporteur/ FORM A) op een progressieve manier worden overgedragen van de douaneautoriteiten naar de economische operatoren (attesten inzake oorsprong). Enerzijds zorgt dit voor meer autonomie maar anderzijds ook voor een verhoogde verantwoordelijkheid.

 • Registratie als exporteur

  Om een oorsprongsattest te mogen opstellen moet een exporteur op voorhand het statuut van geregistreerde exporteur hebben. De douaneautoriteiten registreren hem in de database van de Europese Commissie REX (Registered Exporter System) en geven een enig REX-identificatienummer af. Eens geregistreerd, kan de exporteur attesten inzake oorsprong uitgeven waarin het identificatienummer verplicht dient voor te komen.

 • Wie moet zich dan juist registreren?

  a) In het kader van de preferenties die unilateraal door de EU worden verleend: Stelsel van de Algemene Preferenties (SAP)

  - De operatoren die uitvoeren verrichten in het kader van de bilaterale cumulatie voor zendingen met een waarde van meer dan 6.000 €;

  - De operatoren die vervangende oorsprongsattesten moeten afgeven voor vrachten afkomstig uit SAP-landen voor een bedrag van meer dan 6.000 euro, in geval van gehele of gedeeltelijke herverzending: 

  * binnen de EU naar een andere Lidstaat;

  * vanuit de EU ter bestemming van Zwitserland en/of Noorwegen. 

  Toegelaten exporteurs die nog niet geregistreerd zijn kunnen tot 31/12/2017 gebruik maken van hun vergunning van geregistreerd exporteur. 

  b) in het kader van de bilaterale vrijhandelsovereenkomsten (vb.CETA/AECG) 

  - De operatoren die zendingen doen met een waarde van meer dan 6000 €;

  - De operatoren die betrokken zijn bij de CETA-overeenkomst laten zich best zo snel mogelijk registreren. Het akkoord zal immers binnenkort van kracht zijn. Vanaf dat moment kunnen niet geregistreerde operatoren geen oorsprongsattest meer opstellen dat hen toestaat om te genieten van preferenties, terwijl de douane geen enkel oorsprongsattest zal afleveren.   

 • Extra aandachtspunten!

  De toegelaten exporteurs inzake oorsprong genieten evenwel van een bijkomende termijn om zich te laten registreren (31/12/2017). Gedurende deze overgangsperiode kunnen ze hun vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong gebruiken. Ze worden echter uitgenodigd om zich zo snel mogelijk te laten registreren.

  Lopende onderhandelingen met andere landen (Japan, Viëtnam, Singapore, Mexico, Mercosur, Paneurmed zone) voorzien eveneens het gebruik van de zelfcertificatie (REX). 

  Economische operatoren die zich één van de bovenstaande situaties bevinden, dienen de Belgische douane te contacteren en  over te gaan tot hun registratie in het REX-systeem. Deze inschrijving is eenmalig en geldt dan voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten die de zelfcertificatie REX voorzien. 

 • Hoe registreert u zich in REX?

  Vul het  aanvraagformulier (DOCX, 200.29 KB) in om u te registeren (hetzelfde formulier kan worden gebruikt voor het SAP, de overeenkomst CETA en de toekomstige overeenkomsten die REX voorzien) en zend het naar een van de volgende contactpersonen:   

  Patrick Snauwaert (NL), 0257/63228

  Sam Van Kerkhoven (NL), 0257/60295

  Marie-Paule Four (FR), 0257/66252

  Voor meer informatie over REX kan u terecht op de site van de Europese Commissie.