BUEK

Sinds 01/01/2017 heeft het Enig kantoor een nieuwe directie

 • Directeur:
  Christian Postman
  christian.postman@minfin.fed.be

Opening van een klanterekening:
da.buek.borgtochten.ca@minfin.fed.beNieuwe definitie

Hulpkantoor :
Een hulpkantoor is een douanekantoor dat territoriaal bevoegd is voor de plaats waar de goederen bij de douane worden aangebracht.
Inzake accijnzen, is een hulpkantoor het kantoor dat territoriaal bevoegd is voor het ambtsgebied waarvan de aangever/exporteur/verwerver/importeur/producent/verwerker van accijnsgoederen of –producten afhangt.
Het hulpkantoor verzekert alle diensten inzake aangiftebehandeling :

 • Validatie en behandeling van elektronische/manuele aangiften of documenten
 • Inning in contanten (cash, cheque, bancontact)
 • Borg in speciën
 • Inlichtingen in verband met aangiftebehandeling
 • Beheer van inbeslaggenomen goederen
 • Behandeling van terugbetalingsdossiers volgens de wettelijke procedure
 • Afgifte van vergunningen tijdelijk geregistreerde geadresseerde
 • Afgifte van vignetten 705
 • Verkoop van drukwerken
 • Archief
 • Beheer van het publiek douane-entrepot type 3
 • Controlekantoor
 • ...

Antenne :
De antenne valt onder de bevoegdheid van de beheerder van het hulpkantoor waarvan het afhangt volgens het functioneel en organisatorisch plan.  Een antenne is geopend in functie van de noden van de burger en de lokale economische operatoren en de beschikbaarheid inzake personeel.
Een antenne biedt dezelfde diensten aan als een hulpkantoor uitgezonderd het beheer  van de inbeslaggenomen goederen.


Aan alle houders van een kredietrekening

Vanaf 1 juli 2013, is het mogelijk om de vervaldagen die werden aangeschreven op uw klantenrekening per rechtcode te betalen door gebruikmaking van een gestructureerde mededeling die u terugvindt op uw PLDA Web scherm. Instructies in bijlage:


Organogram Enig Kantoor Douane en Accijnzen


Contactpersonen


Belangrijke informatie over het gebruik van de FRCT rekening

De aangifte AC4 2012 (in gebruik vanaf  01/10/2012) kan enkel worden opgesteld door de aangever met gebruikmaking van zijn klantenrekening (FRCT rekening of Kredietrekening)


Betalingen ten gunste van Douane en Accijnzen

Sinds 04/02/2008 moeten alle betalingen ten gunste van de Administratie van Douane en Accijnzen worden uitgevoerd op volgende rekening:

 • Rekeningnummer Enig Kantoor van Douane en Accijnzen: 679-2002705-43
 • IBAN-CODE: BE66 6792 0027 0543
 • SWIFT CODE of Bank Identifier Code: PCHQBEBB
 • Adres
  • Enig Kantoor van Douane en Accijnzen
  • Straat: North Galaxy - A 7 - Koning Albert II-laan 33 bus 388
  • Postnummer: 1030
  • Gemeente: Brussel
 • E-mailadres Dienst Ontvangsten: da.buek.ontvangsten.ca@minfin.fed.be