Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Boekhouding

Het departement is onder de leiding van:


Opening van een klantenrekening:
da.accounting.guarantees@minfin.fed.beAan alle houders van een kredietrekening

Vanaf 1 juli 2013, is het mogelijk om de vervaldagen die werden aangeschreven op uw klantenrekening per rechtcode te betalen door gebruikmaking van een gestructureerde mededeling die u terugvindt op uw PLDA Web scherm. Instructies in bijlage:

* * *

Belangrijke informatie van 19/01/2021

 • De ondersteuningsmaatregel met betrekking tot de betalingstermijn van de BTW is op 31/12/2020 beëindigd.
 • Sinds 01/01/2021 is de betalingstermijn teruggebracht tot een standaardperiode van één week.
 • Om technische redenen werd de uitvoering in PLDA uitgesteld en vond deze pas op 13/01/2021 plaats.
 • Hierdoor kunt u in uw klantenrekening twee verschillende betalingstermijnen zien voor dezelfde periode 0321, afhankelijk van het feit of de aangiften voor of vanaf 13/01 zijn ingediend.
  Deze twee vervaldagen, 21/01 en 11/02, moeten bij het verrichten van betalingen strikt worden nageleefd.

Merci de votre compréhension et votre collaboration.


Organogram Departement Boekhouding


Contactpersonen


Belangrijke informatie over het gebruik van de FRCT rekening

De aangifte AC4 2012 (in gebruik vanaf  01/10/2012) kan enkel worden opgesteld door de aangever met gebruikmaking van zijn klantenrekening (FRCT rekening of Kredietrekening)

Om gebruik te maken van uw nieuwe klanten- of/en  FRCT-rekening, moet u eerst aanloggen op onze twee applicaties (test en productie), daarna kan u ons per mail of telefoon contacteren en zullen we de rekening activeren, zodat u voor de toekomst aangiften kan insturen.


Betalingen ten gunste van Douane en Accijnzen

Sinds 04/02/2008 moeten alle betalingen ten gunste van de Administratie van Douane en Accijnzen worden uitgevoerd op volgende rekening:

 • Rekeningnummer FOD Financiën Departement Boekhouding: 679-2002705-43
 • IBAN-CODE: BE66 6792 0027 0543
 • SWIFT CODE of Bank Identifier Code: PCHQBEBB
 • Adres
  • FOD Financiën Departement Boekhouding
  • Straat: North Galaxy - A 7 - Koning Albert II-laan 33 bus 388
  • Postnummer: 1030
  • Gemeente: Brussel
 • E-mailadres Dienst Ontvangsten: da.accounting.revenues@minfin.fed.be