Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Boekhouding

Lancering FINDA op 8 fébruari 2023

In het kader van de modernisering van onze applicaties, wordt PLDA in diverse componenten opgesplitst, en, waar nodig, grondig vernieuwd. Op woensdag 8 februari is het de beurt aan de financieel - boekhoudkundige component.

Concreet zullen in de loop van die dag de functies van deze financieel - boekhoudkundige component uit PLDA verdwijnen, en vanaf dan te gebruiken zijn via de nieuwe applicatie FINDA.

Links voor extern gebruik

WEB OMGEVING

OMSCHRIJVING

URL 

FINDA Productie FINDA Web via internet https://eservices.minfin.fgov.be/FINDAWeb/ext
FINDA Test (ACC) FINDA Web via internet https://test-eservices.minfin.be/FINDAWeb/ext

De functies in kwestie omvatten alle activiteiten binnen het huidige PLDA-tabblad "Financiën", zoals daar zijn het gebruik van de klantenrekening.

Voorlopig blijft de manier van werken binnen FINDA dezelfde als binnen PLDA. In de toekomst zijn wijzigingen mogelijk, waarover op dat moment vervolgens zal gecommuniceerd worden.


Contact:


Opening van een klantenrekening:
da.accounting.guarantees@minfin.fed.beAan alle houders van een kredietrekening

Vanaf 1 juli 2013, is het mogelijk om de vervaldagen die werden aangeschreven op uw klantenrekening per rechtcode te betalen door gebruikmaking van een gestructureerde mededeling die u terugvindt op uw PLDA Web scherm. Instructies in bijlage:

* * *

Belangrijke informatie van 01/04/2022 (COVID)

 • De ondersteuningsmaatregel met betrekking tot de betalingstermijn van de accijnzen is op 31/03/2022 beëindigd.
 • Sinds 01/04/2022 is de betalingstermijn teruggebracht tot een standaardperiode van één week.
 • De vervaldagen 07/04, 14/04, 21/04 en 28/04/2022, moeten bij het verrichten van betalingen strikt worden nageleefd.

Dank U voor uw medewerking.


Belangrijke informatie over het gebruik van de FRCT rekening

De aangifte AC4 2012 (in gebruik vanaf  01/10/2012) kan enkel worden opgesteld door de aangever met gebruikmaking van zijn klantenrekening (FRCT rekening of Kredietrekening)

Om gebruik te maken van uw nieuwe klanten- of/en  FRCT-rekening, moet u eerst aanloggen op onze twee applicaties (test en productie), daarna kan u ons per mail of telefoon contacteren en zullen we de rekening activeren, zodat u voor de toekomst aangiften kan insturen.


Betalingen ten gunste van Douane en Accijnzen

 Informatie betreffende betalingsmededelingen (PDF, 1.1 MB) 

Sinds 04/02/2008 moeten alle betalingen ten gunste van de Administratie van Douane en Accijnzen worden uitgevoerd op volgende rekening:

 • Rekeningnummer FOD Financiën Departement Boekhouding: 679-2002705-43
 • IBAN-CODE: BE66 6792 0027 0543
 • SWIFT CODE of Bank Identifier Code: PCHQBEBB
 • Adres
  • FOD Financiën Departement Boekhouding
  • Straat: North Galaxy - A 7 - Koning Albert II-laan 33 bus 388
  • Postnummer: 1030
  • Gemeente: Brussel
 • E-mailadres Dienst Ontvangsten: da.accounting.revenues@minfin.fed.be