Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Boekhouding

Contact:


Opening van een klantenrekening:
da.accounting.guarantees@minfin.fed.beAan alle houders van een kredietrekening

Vanaf 1 juli 2013, is het mogelijk om de vervaldagen die werden aangeschreven op uw klantenrekening per rechtcode te betalen door gebruikmaking van een gestructureerde mededeling die u terugvindt op uw PLDA Web scherm. Instructies in bijlage:

* * *

Belangrijke informatie van 01/04/2022 (COVID)

 • De ondersteuningsmaatregel met betrekking tot de betalingstermijn van de accijnzen is op 31/03/2022 beëindigd.
 • Sinds 01/04/2022 is de betalingstermijn teruggebracht tot een standaardperiode van één week.
 • De vervaldagen 07/04, 14/04, 21/04 en 28/04/2022, moeten bij het verrichten van betalingen strikt worden nageleefd.

Dank U voor uw medewerking.


Contactpersonen

 Zie hier de lijst met contactpersonen (PDF, 202.76 KB)


Belangrijke informatie over het gebruik van de FRCT rekening

De aangifte AC4 2012 (in gebruik vanaf  01/10/2012) kan enkel worden opgesteld door de aangever met gebruikmaking van zijn klantenrekening (FRCT rekening of Kredietrekening)

Om gebruik te maken van uw nieuwe klanten- of/en  FRCT-rekening, moet u eerst aanloggen op onze twee applicaties (test en productie), daarna kan u ons per mail of telefoon contacteren en zullen we de rekening activeren, zodat u voor de toekomst aangiften kan insturen.


Betalingen ten gunste van Douane en Accijnzen

Sinds 04/02/2008 moeten alle betalingen ten gunste van de Administratie van Douane en Accijnzen worden uitgevoerd op volgende rekening:

 • Rekeningnummer FOD Financiën Departement Boekhouding: 679-2002705-43
 • IBAN-CODE: BE66 6792 0027 0543
 • SWIFT CODE of Bank Identifier Code: PCHQBEBB
 • Adres
  • FOD Financiën Departement Boekhouding
  • Straat: North Galaxy - A 7 - Koning Albert II-laan 33 bus 388
  • Postnummer: 1030
  • Gemeente: Brussel
 • E-mailadres Dienst Ontvangsten: da.accounting.revenues@minfin.fed.be