Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Borgtochten

Borgtochten voor de Deposito- en Consignatiekas

Deze waarborgen zijn voornamelijk vereist om het fiscaal risico te dekken dat inherent is aan de activiteiten van de douane- en/of accijnzen. De betrokken belastingen (douanerechten bij invoer of uitvoer, accijnzen, btw, …) moeten worden gedekt door een waarborg om minstens een minimale terugvordering te verzekeren van de bedragen verschuldigd aan de Schatkist in geval van een vaststelling van onregelmatigheden begaan door een marktdeelnemer. Meer info
 

Elektronische verwerking van aktes van zekerheidstelling

Nota " Elektronische verwerking van aktes van zekerheidstelling en aanvullende aktes (PDF, 354.7 KB)"

Modellen aktes van zekerheidstelling - 2023