EORI

Indien een globaal BTW-nummer (beginnend met BE0796.5 of BE0796.6) wordt gebruikt, gelieve dan:
 • in vak 44 van de aangifte na de TARIC-certificaatcode Y040 het globaal BTW-nummer van de vertegenwoordiger te vermelden
 • in vak 8 van de aangifte het EORI-nummer van de geadresseerde (de vertegenwoordigde) te vermelden
Dat wil zeggen dat de vertegenwoordigde over een eigen EORI-nummer dient te beschikken.
Als de vertegenwoordigde gevestigd is in de EU dient de EORI-aanvraag te gebeuren in het land waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
Als de vertegenwoordigde buiten de EU gevestigd is dient de EORI-aanvraag te gebeuren in de EU-lidstaat waar de eerste douaneactiviteiten zullen plaatsvinden (via het AANVRAAG/NIET EU/EORI/A4).
Economische operatoren mogen in elk geval slechts over één enkel EORI-nummer beschikken, geldig in de gehele Europese Unie.

De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification).

Deze marktdeelnemers dienen zich slechts in één enkele Lidstaat te laten registreren. Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU.

Belangrijke info in verband met een aanvraag voor een EORI-nummer

Indien u een in België gevestigd bedrijf of persoon bent, gelieve - alvorens een aanvraag in te dienen - te verifiëren of u reeds over een EORI-nummer beschikt.

Hiervoor volgt u onderstaande procedure:

 1. Voorbeeld: uw KBO-nummer is 0314.595.348
 2. Uw EORI-nummer wordt BE0314595348 (zonder spaties, zonder punten)
 3. U volgt de link naar de publieke website van de Europese Commissie voor het verifiëren van de geldigheid van EORI-nummers
 4. U geeft uw EORI-nummer in (in ons voorbeeld is het EORI-nummer BE0314595348)
 5. Indien de boodschap « This EORI number is valid » verschijnt, dan betekent dit dat u reeds over een bestaand en geldig EORI-nummer beschikt. U dient dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.
 6. Indien de naam en het adres ontbreken en u deze toch openbaar wenst te maken, dan vult u het formulier TOELATING/EORI/A2 (DOCX, 78.34 KB) in.

Geldigheid van de EORI-nummers

Hier vindt u de link naar de EORI-website van de Europese Commissie. Deze link laat toe om de geldigheid van elk EORI-nummer te verifiëren.

Contact

Voor alle bijkomende informatie gelieve enkel nog elektronisch contact op te nemen met de EORI-cel op het volgend email-adres: eori.be@minfin.fed.be.

Bedankt om in dit verband de helpdesk van de douane niet te contacteren.

Omzendbrief inzake EORI

 • De omzendbrief nr. OEO/DD 012.577 van 25 oktober 2016 betreffende EORI verduidelijkt  de  verplichting  om  het  EORI-nummer te gebruiken  ter  identificatie  van  de  marktdeelnemer  die  douaneverrichtingen  in  België  of elders in de Europese Unie uitvoert.
 • Deze omzendbrief beschrijft in het bijzonder de te volgen procedure in België om de EORI-registratie aan te vragen.
 • Een inhoudstafel is opgenomen aan het einde van de tekst van deze omzendbrief.
 • Omzendbrief
   

Aanvraagformulieren EORI

Maak gebruik van één van onderstaande formulieren om een aanvraag voor het bekomen van een EORI-nummer in te dienen. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend, bij voorkeur per e-mail (eori.be@minfin.fed.be), teruggestuurd te worden. Dit kan eventueel ook per post naar: Administratie Klantenmanagement en Marketing, EORI-cel, Koning Albert II-laan 33, bus 382 - 1030 Brussel.

De wachttijd voor het bekomen van een EORI-nummer bedraagt ongeveer 48 uur. Dit na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

 TOELATING/EORI/A2 (DOCX, 78.34 KB) - Formulier voor toelating tot publicatie op de EORI-website van TAXUD van gegevens in verband met bedrijven of personen waaraan reeds een EORI-nummer werd toegekend.

 AANVRAAG/BE/EORI/A3 (DOCX, 77.05 KB) - Aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een Belgisch bedrijf of persoon.

 AANVRAAG/NIET EU/EORI/A4 (DOCX, 95 KB) - Aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een niet in de Europese Unie gevestigd bedrijf of persoon die van plan is om in de toekomst douaneverrichtingen uit te voeren in België.