Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Het Nationaal Forum

Wat is het Nationaal Forum?

Waarom het Nationaal Forum?

Het organigram van het Nationaal Forum

Wie kan er lid worden van het Nationaal Forum (vanuit de privésector)?

Hoe lid worden van het Nationaal Forum?

Website van het Nationaal Forum


 

Wat is het Nationaal Forum?

Het Nationaal Forum is het overlegplatform van de privésector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). Binnen het Nationaal Forum bespreken vertegenwoordigers van de privésector en medewerkers van de douane de wetgeving en administratieve richtlijnen die de businessprocessen van de privésector beïnvloeden.

 

Waarom het Nationaal Forum?

Het Nationaal Forum wenst:

- Informatie en feedback uit te wisselen; 

- De privésector te betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de taken van de AAD&A;

- Op structurele wijze rekening te houden met de adviezen uitgebracht binnen zijn structuur. 

Het Nationaal Forum werkt op basis van wederzijds vertrouwen.

 

Het organigram van het Nationaal Forum

Wie kan er lid worden van het Nationaal Forum (vanuit de privésector)?

Enkel gemandateerden van beroepsfederaties kunnen lid worden van het Nationaal Forum.

 

Hoe lid worden van het Nationaal Forum?

- U krijgt het mandaat van uw beroepsfederatie om die te vertegenwoordigen in een werkgroep van het Nationaal Forum. 

- Stuur zelf of via uw federatie een mail naar forumda@minfin.fed.be met

  • De bevestiging van uw mandaat;
  • De werkgroep waaraan u wenst deel te nemen.

- Het Secretariaat van het Nationaal Forum stuurt uw vraag door naar de convenors van de betrokken werkgroep voor goedkeuring.

- U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de convenors.

 

Website van het Nationaal Forum