Bechikking bindende tariefinlichting

Als u goederen in- of uitvoert moet u op uw aangifte een goederencode invullen. Daarom is het nuttig om te weten onder welke goederencode uw goederen vallen. U kunt daarvoor bij de douane een bindende tariefinlichting (BTI) aanvragen.

 • Wat is een BTI?
  Een BTI is een afspraak tussen u en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen u en de douane vastgelegd. Dit geeft u de garantie dat de goederencode voor een bepaalde periode vastligt. Doordat de goederencode is vastgelegd, kan de douane sneller controles uitvoeren, wat voor u tijdwinst betekent.
   
  De BTI kunt u gebruiken bij de in- en uitvoer van goederen.
 • Hoe lang is een BTI geldig?
  Een BTI is drie jaar geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarna kunt u een verlenging voor nog eens drie jaar aanvragen. Een BTI is niet meer geldig:
  • als blijkt dat bij de aanvraag onjuiste of onvolledige informatie werd verstrekt;
  • als de nomenclatuur voor de goederen waarvoor de BTI is verstrekt is gewijzigd
  • als de Europese Commissie de goederen waarvoor een BTI is verstrekt anders indeelt (bij voorbeeld een indelingsverordening).
 • Hoe vraagt u een BTI aan?
  U kunt een BTI schriftelijk aanvragen met gebruikmaking van een verplicht aanvraagformulier (externe link) dat u kunt downloaden van de site van de Europese Unie (externe link).
   
  Met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u meesturen: een monster en/of een productomschrijving of foto van de goederen. U kunt de aanvraag ook laten doen door uw expediteur of fiscaal vertegenwoordiger.
   
  De aanvraag moet worden gestuurd naar de cel BTI op het volgende adres:
   
  Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
  Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning
  Expertise Wet- en Regelgeving - Tarief
  North Galaxy - A8
  Koning Albert II-laan 33 bus 37
  1030 BRUSSEL
 • Hoe lang duurt het voor u een BTI krijgt?
  Het team Nomenclatuur streeft ernaar om alle BTI-aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken en uiterlijk binnen een termijn van 120 dagen (DWU art. 22, lid 3, alinea 1). Indien deze termijn niet kan worden nageleefd, zal de aanvrager op de hoogte worden gebracht.
 • Hoeveel kost een BTI?
  Een BTI is gratis. Er worden enkel kosten aangerekend indien de douane op verzoek van de aanvrager laboratoriumanalyses moet uitvoeren.