Beschikking bindende tariefinlichting

Als u goederen in- of uitvoert moet u op uw aangifte een goederencode invullen. Daarom is het nuttig om te weten onder welke goederencode uw goederen vallen. U kunt daarvoor bij de douane een bindende tariefinlichting (BTI) aanvragen.

 • Wat is een BTI?
  Een BTI is een afspraak tussen u en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen u en de douane vastgelegd. Dit geeft u de garantie dat de goederencode voor een bepaalde periode vastligt. Doordat de goederencode is vastgelegd, kan de douane sneller controles uitvoeren, wat voor u tijdwinst betekent.
  De BTI kunt u gebruiken bij de in- en uitvoer van goederen.
 • Hoe lang is een BTI geldig?
  Een BTI is drie jaar geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Daarna kunt u een verlenging voor nog eens drie jaar aanvragen. Een BTI is niet meer geldig:
  • als blijkt dat bij de aanvraag onjuiste of onvolledige informatie werd verstrekt;
  • als de nomenclatuur voor de goederen waarvoor de BTI is verstrekt is gewijzigd
  • als de Europese Commissie de goederen waarvoor een BTI is verstrekt anders indeelt (bij voorbeeld een indelingsverordening).
 • Hoe vraagt u een BTI aan?

  Vanaf 1 oktober 2019 vervangt een nieuwe en uitsluitend digitale procedure de huidige aanvragen per post. De procedure wordt hieronder omschreven.

  Samenvatting van de stappen om toegang te krijgen tot het platform voor de BTI aanvragen:

  1. Registratie bij de Sociale Zekerheid

  De firma dient vooraf over een beveiligde toegang tot de portaalsite van de Sociale Zekerheid te beschikken.

  1. Toekennen van de rol TAXUD

  Om als gebruiker van het Trader Portal erkend te worden, dient u over een rol “TAXUD” te beschikken. Dit gebeurt via de applicatie Mijn eGov-rollenbeheer

  1. Toegang tot het Trader Portal

  U krijgt nu toegang tot het EU Trader Portal.

  De gedetailleerde stappen zijn beschikbaar in  BTI procedure NL (PDF, 292.76 KB).

  Een handleiding voor het gebruik van de Trader Portal is beschikbaar in  Specific Trader Portal NL (PDF, 1.75 MB).

  We raden u aan eveneens de internetsite van de Europese Commissie en TARBEL te raadplegen.

  De eventuele stalen moeten worden gestuurd naar de cel BTI op het volgende adres:

  Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
  Departement Wetgeving - Dienst Tarief
  North Galaxy - A8 Koning Albert II-laan 33 bus 37
  1030 BRUSSEL

  De stalen vergezeld moeten zijn van een begeleidende brief waarin de referentie van de BTI-aanvraag wordt vermeld

 • Hoe lang duurt het voor u een BTI krijgt?
  Het team Nomenclatuur streeft ernaar om alle BTI-aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken en uiterlijk binnen een termijn van 120 dagen (DWU art. 22, lid 3, alinea 1). Indien deze termijn niet kan worden nageleefd, zal de aanvrager op de hoogte worden gebracht.
 • Hoeveel kost een BTI?
  Een BTI is gratis. Er worden enkel kosten aangerekend indien de douane op verzoek van de aanvrager laboratoriumanalyses moet uitvoeren.
 • Samenstelling van de cel BTI
  FOD Financiën | Douane en Accijnzen | Departement Wetgeving | Dienst Tarief 
  Koning Albert II- laan 33, bus 37 1030 Brussel 
  Tel. Dienst : 0257 873 02 
  da.lex.tariff@minfin.fed.be 
  Teamchef                                                        Kurt Samaey 
  Afdeling I               Hoofdstuk 1 – 5              Enea Cootjans                 
  Afdeling II              Hoofdstuk 6 – 14            Enea Cootjans
  Afdeling III             Hoofdstuk 15                  Enea Cootjans 
  Afdeling IV             Hoofdstuk 16 – 24          Enea Cootjans
  Afdeling V              Hoofdstuk 25 – 27          Reinoud Henkens (H 25-26) / William De Wit (H 27)          
  Afdeling VI             Hoofdstuk 28 – 38          William De Wit 
  Afdeling VII            Hoofdstuk 39 – 40          William De Wit  
  Afdeling VIII           Hoofdstuk 41 - 43           Halima Ajnaou 
  Afdeling IX             Hoofdstuk 44 – 46           Lucas Verborgh 
  Afdeling X              Hoofdstuk 47 – 49           Lucas Verborgh
  Afdeling XI             Hoofdstuk 50 – 63           Halima Ajnaou 
  Afdeling XII            Hoofdstuk 64 – 67           Halima Ajnaou  
  Afdeling XIII           Hoofdstuk 68 – 70           Reinoud Henkens  
  Afdeling XIV          Hoofdstuk 71                    Reinoud Henkens 
  Afdeling XV           Hoofdstuk 72 – 83            Reinoud Henkens 
  Afdeling XVI          Hoofdstuk 84 – 85            Lieven Van Houtte 
  Afdeling XVII         Hoofdstuk 86 – 89            Lieven Van Houtte 
  Afdeling XVIII        Hoofdstuk 90 – 92            Lieven Van Houtte 
  Afdeling XIX          Hoofdstuk 93                    Bert Gielen 
  Afdeling XX           Hoofdstuk 94 – 96            Bert Gielen 
  Afdeling XXI          Hoofdstuk 97 – 99            Bert Gielen 
  Allround expert                                                Marc De Schutter
      
                                                                                                                               
  Onder leiding van de Adviseur-generaal a.i. Dienst Tarief: Brigitte Vandenbussche