Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemeen

 • Welke informatie is nodig bij het aanvragen van een BTI?

  Bij het aanvragen van een BTI is het aangewezen dat u onderstaande informatie bezorgt:

  • Een foto van het product (in vak 10 van de BTI-aanvraag);
  • Een productfiche;
  • Een laboanalyse en MSDS, indien er een ter beschikking is;
  • Voor meer informatie met betrekking tot de benodigde informatie per groep, zie onderstaande FAQ’s per groep.
 • Is er een staal nodig bij het aanvragen van een BTI?

  U moet steeds een staal ter beschikking houden omdat dit nodig kan zijn om tot een correcte indeling te komen.

  Sommige stalen worden opgevraagd om geanalyseerd te worden door het laboratorium der Douane en Accijnzen en zullen dus niet kunnen worden terugbezorgd in de ontvangen status.

  Andere stalen worden opgevraagd om het product beter te begrijpen en dus te omschrijven.

 • Waaraan moet u denken bij het versturen van een opgevraagd staal?

  Duidelijk vermelden van het reeds toegekende dossiernummer (DT.-nummer) alsook andere product gerelateerde informatie zoals de productnaam en fabrikant/merk.

  Is het dossiernummer nog niet toegekend, is uw BTI-aanvraag nog niet gepubliceerd.

 • Welke informatie moet u op een BTI-aanvraag vermelden?

  De omschrijving van de goederen moet het mogelijk maken om het artikel op een correcte manier te identificeren, omdat deze omschrijving de schakel vormt tussen de BTI-beschikking en de aangegeven goederen. Voor de meeste goederen geldt dat de aanvrager niet alleen moet aangeven om wat voor goederen het gaat, maar ook een fysieke omschrijving moet geven en informatie moet verstrekken over de functie of het gebruik ervan, de samenstelling van de goederen en de kenmerken, bv. wat betreft grootte, kleur, verpakking of andere kenmerken, en over het fabricageprocédé, naargelang van het geval.

  De omschrijving van het product kan aan de hand van onderstaande 5 vragen (verduidelijkt met een voorbeeld) worden opgesteld:

  1. Om wat voor goederen gaat het? (benaming van de goederen) Een geweven anorak voor mannen.
  2. Hoe zien de goederen eruit? (Fysieke beschrijving van de goederen) Hij kan aan de voorkant volledig worden geopend met een rits en heeft drukknopen waarbij links over rechts sluit. Hij heeft een kraag met een verborgen capuchon erin en lange mouwen met een klittenbandsluiting. Hij is gewatteerd en gevoerd.
  3. Welke functie hebben de goederen of hoe worden ze gebruikt? (functie/gebruik) Om het bovenlichaam vanaf de schouders tot halverwege de dij te bedekken.
  4. Waar zijn de goederen van gemaakt? (samenstelling van de goederen) Hij is gemaakt van een van vezels vervaardigd weefsel dat met het blote oog zichtbaar bekleed is. 100 % nylon.
  5. Zijn er onderscheidende kenmerken?
   Een koordje met een houtje dat in de taille kan worden vastgesnoerd.

  Deze informatie mag zowel in vak 9 (omschrijving en verplicht) als in vak 10 (handelsbenaming en vertrouwelijk) worden geplaatst.

 • Wat is het verschil tussen een vernieuwing en een aanvraag voor verlengd gebruik van een BTI?

  Vernieuwing van een BTI:

  Om een vernieuwing van een BTI aan te vragen, moet u een nieuwe BTI aanvragen met de vermelding in het verplichte vak 5 (vernieuwing van een BTI-beschikking) dat het om een vernieuwing gaat.

  Tevens moet u in dit vak het referentienummer van de voorgaande BTI-beschikking vermelden, alsook de geldigheidsdatum en de betrokken goederencode.

  Aanvraag voor verlengd gebruik van een BTI (DWU art 34 punt 9):

  “9. Wanneer een BTI- of BOI-beschikking haar geldigheid verliest overeenkomstig lid 1, onder b), of lid 2, dan wel wordt ingetrokken overeenkomstig de leden 5, 7 of 8, mag de BTI- of BOI-beschikking nog worden gebruikt in het kader van bindende, op de beschikking gebaseerde contracten die al waren gesloten voordat deze haar geldigheid verloor of werd ingetrokken. Dat verlengde gebruik geldt niet voor BOI-beschikkingen in verband met voor de uitvoer bestemde goederen. ▼B Het in de eerste alinea bedoelde verlengde gebruik beloopt ten hoogte zes maanden vanaf de datum waarop de BTI- of BOI-beschikking haar geldigheid verloor of ingetrokken werd. Voor een in artikel 57, lid 4, of artikel 67 bedoelde maatregel kan echter van dat verlengde gebruik worden afgeweken of een kortere termijn worden vastgesteld. Indien het gaat om producten waarvoor bij de vervulling van de douaneformaliteiten een invoer- of, uitvoercertificaat wordt overgelegd, wordt de periode van zes maanden vervangen door de resterende geldigheidsduur van het betrokken certificaat. Om voor verlengd gebruik van een BTI- of BOI-beschikking in aanmerking te komen dient de houder van de beschikking bij de douaneautoriteit die de beschikking vaststelde, binnen 30 dagen nadat zij haar geldigheid verliest of ingetrokken wordt, een aanvraag in onder vermelding van de hoeveelheden waarvoor om een periode van verlengd gebruik wordt verzocht, alsmede van de lidstaat of lidstaten waarin de goederen waarvoor het verlengd gebruik geldt, worden ingeklaard. De douaneautoriteit neemt een besluit over het verlengd gebruik en stelt de houder onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop de douaneautoriteiten alle voor de beschikking benodigde inlichtingen hebben ontvangen, daarvan in kennis.”

 • Waar kan u het verplichte EORI-nummer verkrijgen of wijzigen?

  Meer informatie met betrekking tot het aanvragen en wijzigen van een EORI-nummer kan u vinden via volgende link: EORI-nummer.

 • Waar vindt u het EU Customs Trader Portal?

  Het portaal vindt u via volgende link: EU Customs Trader Portal.

 • Heb u technische problemen met het EU Customs Trader Portal?

  Contacteer de National Service Desk via plda.helpdesk@minfin.fed.be.