Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Metalen, werken van steen en keramische producten (hoofdstukken 68 tot en met 83)

In het algemeen is het belangrijk een zo nauwkeurig mogelijke samenstelling (met bijhorende percentages) van de materialen te bezorgen.

 • Welke informatie moet u aanleveren voor een BTI-aanvraag met betrekking tot producten van keramische stoffen (hoofdstuk 69)?

  In de regel is een analyse van een staal noodzakelijk. Deze analyse heeft tot doel volgende kenmerken vast te stellen:

  • De porositeit van het materiaal, uitgedrukt in een waterabsorptiecoëfficient;
  • De kleur en homogeniteit van de massa, bepaald aan de hand van de scherf (d.w.z. niet enkel aan de oppervlakte);
  • De doorschijnendheid van het materiaal.

  Bovenstaande kenmerken moeten worden vastgesteld aan de hand van geijkte methodes zoals voorgeschreven in de toelichtingen op de Gecombineerde Nomenclatuur. Indien u deze gegevens voorhanden heeft, is een staalname niet altijd nodig.

 • Welke informatie moet u aanleveren voor een BTI-aanvraag met betrekking tot producten van edelstenen of edele metalen (hoofdstuk 71)?

  Een nauwkeurige omschrijving van eventuele bewerkingen die de goederen hebben ondergaan.

 • Welke informatie moet u aanleveren voor een BTI-aanvraag met betrekking tot producten van metaal?

  • Voor basiswerken van metaal (gewalste producten, staven, profielen, halffabricaten e.d.): een nauwkeurige omschrijving van eventuele bewerkingen die de goederen hebben ondergaan en hun fysieke kenmerken.
  • Voor andere werken van metaal: een nauwkeurige omschrijving van de fysieke kenmerken en het beoogde doel of gebruik van de goederen.