Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tijdelijke oplossingen

Starteam nummer Omschrijving foutmelding Tijdelijke oplossing
Bug AC4 - Incident ID PLDAWeb

Gelieve op artikel niveau,  bij tabblad  ARTIKELS,   bij het submenu  FINANCIEEL,  in vak 42 factuurwaarde, daar vermeldt u  0 dit voor alle tarieflijnen,  u tracht opnieuw in te sturen.

31.940

ED11 DV1 informatie kan enkel worden ingegeven voor SAD niet-globalisatie import aangiften. --> declaration
 

ED09 Secties 7 tot 9 moeten ingevuld worden indien de vakken 6 in verband met het nummer en de datum van vroegere douanebeslissingen niet werden ingevuld --> declaration.dv1Header.numberPreviousCustomsDecision

Momenteel kent de PLDAWeb-toepassing problemen door te wijzen op de fout ED11 om het gedeeltes met betrekking tot een DV1 te voltooien. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:
 • Voor aangiften met DV1, moeten de correcte gegevens op DV1 worden voltooid;
 • Voor aangiften zonder DV1 mogen de tabbladen DV1 niet worden “aangeraakt” noch in het tabblad “aangifte” noch in het tabblad “artikel”;
 • Voor aangiftes waar PLDA verplicht tot het gebruik van PLDADV1Exempt, contacteer ons  en bezorg ons het volledige XML-bericht onder het PLDA-foutbericht plda.helpdesk@minfin.fed.be);
 • Het XML-bericht wordt verwerkt tijdens de openingsuren van de PLDA-Helpdesk: elke werkdag bereikbaar van 8 tot 18 uur.
 • B2B-klanten worden niet getroffen door het probleem en het probleem zal worden opgelost in versie 18 van PLDA.
Opmerking voor interne gebruikers van PLDA:
Als u met een bestaande aangifte werkt, kan de ED11-fout worden gegenereerd wanneer u een pre-fill gebruikt. Als dit het geval is, moet u twee browsersessies openen:
 • De eerste is de aangifte in Prefill
 • De tweede dient een blanco aangifte te zijn (Aangifte > SAD procedure > Opslaan) waarin u de Prefill gegevens kopiert via copy-paste en dit zonder te klikken op de DV1-tabs. 
23.750 D_PREFERENCE_NOT_APPLICABLE     Preferentieel regime 300 is niet van toepassing op artikel 1 met goederencode 7311009100. --> declaration.declarationGoodsItems[1].commodityCode Preferentieel regime 300 wordt niet aanvaard bij land van oorsprong een EU lidstaat + land van herkomst Zwitserland.
Workaround is:
Als oplossing u plaatst als land van oorsprong Zwitserland met in vak 44 de bijzondere vermelding, ALGEN99 met referentie "land van oorsprong bv IT"
22.869 Sommige  aangevers krijgen de foutboodschap in het vak bestemmeling
DECL_0083 De naam van de Geadresseerde is te lang. --> Declaration.consignee.partyName
Workaround is:
 • De aangiften moeten elektronisch worden ingestuurd
 • Geen noodprocedure
 • In vak 8.3, kiest de aangever 'Onbekend' of BIS nummer in het Type identificatie.
22.706 Rechtscode 600 ontbreekt in Schuldendatabank
Er bestaan nog dossiers ecotax Batterijen en fotoestelellendie dateren  van voor afschaffing van de ecotax (januari 2013)
Er werd voorgesteld aan  DM om de code terug te activeren inde schuldendatabank.

Workaround is:

 • Ingestuurd van AC4 met code 600 met periode begin en einde AC4 in het verleden.
 • De andere codes van schulden uit dat dossier blijven verder ingebracht inde schuldendatabank
Ticket Snow INC0442521 Workaround voor dokumenten in de status "Wachten op bevestiging aanzuivering door NCTS" meer dan 60 minuten.
 • Begin: 17/12/2021 om 13:00u
 • Einde: 31/12/2021 om 23:59u
 • Callnummer voor PLDA : N03817-D:20211217-T130000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCX-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding : N03817-D:20211217-T130000
 • Procedure:
  • PLDA:
   • De aangifte moet verder elektronisch in PLDA worden ingestuurd met de gebruikelijke codes in vak 40: Y-CLE-Nummer van de Tx
   • Maar in vak 44 moet de bijzondere vermelding worden aangebracht: 44-NPS-GCX-PLDA met N03817-D:20211217-T130000
   • De afschrijving NCTS laat hij manueel uitvoeren bij het kantoor van bestemming.
  • NCTS:
   • Geen noodprocedure.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.

Drafts NPS