Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tijdelijke oplossingen

Starteam nummer Omschrijving foutmelding Tijdelijke oplossing
Bug AC4 - Incident ID PLDAWeb

Gelieve op artikel niveau,  bij tabblad  ARTIKELS,   bij het submenu  FINANCIEEL,  in vak 42 factuurwaarde, daar vermeldt u  0 dit voor alle tarieflijnen,  u tracht opnieuw in te sturen.

31.940

ED11 DV1 informatie kan enkel worden ingegeven voor SAD niet-globalisatie import aangiften. --> declaration
 

ED09 Secties 7 tot 9 moeten ingevuld worden indien de vakken 6 in verband met het nummer en de datum van vroegere douanebeslissingen niet werden ingevuld --> declaration.dv1Header.numberPreviousCustomsDecision

Momenteel kent de PLDAWeb-toepassing problemen door te wijzen op de fout ED11 om het gedeeltes met betrekking tot een DV1 te voltooien. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:
 • Voor aangiften met DV1, moeten de correcte gegevens op DV1 worden voltooid;
 • Voor aangiften zonder DV1 mogen de tabbladen DV1 niet worden “aangeraakt” noch in het tabblad “aangifte” noch in het tabblad “artikel”;
 • Voor aangiftes waar PLDA verplicht tot het gebruik van PLDADV1Exempt, contacteer ons  en bezorg ons het volledige XML-bericht onder het PLDA-foutbericht plda.helpdesk@minfin.fed.be);
 • Het XML-bericht wordt verwerkt tijdens de openingsuren van de PLDA-Helpdesk: elke werkdag bereikbaar van 8 tot 18 uur.
 • B2B-klanten worden niet getroffen door het probleem en het probleem zal worden opgelost in versie 18 van PLDA.
Opmerking voor interne gebruikers van PLDA:
Als u met een bestaande aangifte werkt, kan de ED11-fout worden gegenereerd wanneer u een pre-fill gebruikt. Als dit het geval is, moet u twee browsersessies openen:
 • De eerste is de aangifte in Prefill
 • De tweede dient een blanco aangifte te zijn (Aangifte > SAD procedure > Opslaan) waarin u de Prefill gegevens kopiert via copy-paste en dit zonder te klikken op de DV1-tabs. 

Jira 2354

Workaround voor dokumenten in de status Controle door MODA, in afwachting van de risicobeoordeling of financiële afhandeling OK

 Regiekamers / Chambres de régie (CRK) (PDF, 59.52 KB)

 • Wanneer het dokument meer dan 60 minuten is vastgelopen in de status ‘Controle door Moda – verwerkt’ neemt de aangever kontakt op met de plaatselijke Regiekamer door het sturen van een email met vermelding van het MRN-nummer van de aangifte.
 • De Regiekamer plant een opdracht voor de verificatiedienst waarbij de volgende procedure van toepassing is:
 • Douane-aangiften:
 • Import:
 • De aangever moet een kopie van de aangifte indienen bij de verificatiedienst
 • De verificatiedienst schrijft in vak  B de vermelding  “origineel kopie Moda verwerkt” en plaatst de communautaire stempel om de echtheid van deze handeling te bevestigen.
 • De verificatiedienst maakt een copie van de douaneaangifte en vermeldt daarop het resultaat van de verificatie.
 • Indien de douaneaangifte conform werd bevonden, vermeldt de verificateur in vak D van de originele copie ‘goederen vrijgegeven’ en geeft dit dokument terug aan de aangever.
 • De verificatiedienst bewaart de copie totdat het probleem in PLDA is opgelost en geeft vervolgens het resultaat van de verificatie in PLDA in, in het geval dat de aangifte door het systeem werd geselecteerd voor controle.
 • Export:
 • De aangever legt een copie van de aangifte voor aan de verificatiedienst.
 • De verificatiedienst schrijft in vak B  de vermelding “origneel copie Moda verwerkt” en plaatst de communautaire stempel om de echtheid van deze handeling te bevestigen.
 • De aangever brengt de volgende vermelding in het rood aan
  NOODPROCEDURE ECS
  Onbeschikbaarheid van de gegevens in het systeem
  Noodprocedure nr N02015
  Begonnen  op 31/03/2015 om 09:00u
 • De verificatiedienst maakt een copie van de aangifte en vermeldt daarop het resultaat van de verificatie.
 • Indien de douaneaangifte conform werd bevonden, vermeldt de verificateur in vak D van de originele copie  ‘goederen vrijgegeven’ en geeft dit dokument terug aan de aangever
 • De verificatiedienst bewaart de copie totdat het probleem in PLDA is opgelost en geeft vervolgens het resultaat van de verificatie in PLDA in , indien de aangifte werd geselecteerd voor controle door het systeem.

In afwachting van de risicoanalyse is de wachttijd verminderd tot 30 minuten en dient de financiële afhandeling ok,voorafgegaan te worden door de volgende vermelding “De regiekamer plant een opdracht voor de verificatiedienst die de volgende procedure toepast   nadat geverifieerd werd dat de aangifte in orde is op het financieel  vlak”.

23.750 D_PREFERENCE_NOT_APPLICABLE     Preferentieel regime 300 is niet van toepassing op artikel 1 met goederencode 7311009100. --> declaration.declarationGoodsItems[1].commodityCode Preferentieel regime 300 wordt niet aanvaard bij land van oorsprong een EU lidstaat + land van herkomst Zwitserland.
Workaround is:
Als oplossing u plaatst als land van oorsprong Zwitserland met in vak 44 de bijzondere vermelding, ALGEN99 met referentie "land van oorsprong bv IT"
22.869 Sommige  aangevers krijgen de foutboodschap in het vak bestemmeling
DECL_0083 De naam van de Geadresseerde is te lang. --> Declaration.consignee.partyName
Workaround is:
 • De aangiften moeten elektronisch worden ingestuurd
 • Geen noodprocedure
 • In vak 8.3, kiest de aangever 'Onbekend' of BIS nummer in het Type identificatie.
22.706 Rechtscode 600 ontbreekt in Schuldendatabank
Er bestaan nog dossiers ecotax Batterijen en fotoestelellendie dateren  van voor afschaffing van de ecotax (januari 2013)
Er werd voorgesteld aan  DM om de code terug te activeren inde schuldendatabank.

Workaround is:

 • Ingestuurd van AC4 met code 600 met periode begin en einde AC4 in het verleden.
 • De andere codes van schulden uit dat dossier blijven verder ingebracht inde schuldendatabank
Ticket Snow INC0442521 Workaround voor dokumenten in de status "Wachten op bevestiging aanzuivering door NCTS" meer dan 60 minuten.
 • Begin: 17/12/2021 om 13:00u
 • Einde: 31/12/2021 om 23:59u
 • Callnummer voor PLDA : N03817-D:20211217-T130000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCX-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding : N03817-D:20211217-T130000
 • Procedure:
  • PLDA:
   • De aangifte moet verder elektronisch in PLDA worden ingestuurd met de gebruikelijke codes in vak 40: Z-CLE-Nummer van de Tx
   • Maar in vak 44 moet de bijzondere vermelding worden aangebracht: 44-NPS-GCX-PLDA met N03817-D:20211217-T130000
   • De afschrijving NCTS laat hij manueel uitvoeren bij het kantoor van bestemming.
  • NCTS:
   • Geen noodprocedure.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.

Drafts NPS