Tijdelijke oplossingen

Starteam nummer Omschrijving foutmelding Tijdelijke oplossing

27.640

26.025

23.255

22.738

Workaround voor dokumenten in de status Controle door MODA, in afwachting van de risicobeoordeling of financiële afhandeling OK

Downloadable file Regiekamers / Chambres de régie (CRK) (PDF, 59.52 KB)

 • Wanneer het dokument meer dan 60 minuten is vastgelopen in de status ‘Controle door Moda – verwerkt’ neemt de aangever kontakt op met de plaatselijke Regiekamer door het sturen van een email met vermelding van het MRN-nummer van de aangifte.
 • De Regiekamer plant een opdracht voor de verificatiedienst waarbij de volgende procedure van toepassing is:
 • Douane-aangiften:
 • Import:
 • De aangever moet een kopie van de aangifte indienen bij de verificatiedienst
 • De verificatiedienst schrijft in vak  B de vermelding  “origineel kopie Moda verwerkt” en plaatst de communautaire stempel om de echtheid van deze handeling te bevestigen.
 • De verificatiedienst maakt een copie van de douaneaangifte en vermeldt daarop het resultaat van de verificatie.
 • Indien de douaneaangifte conform werd bevonden, vermeldt de verificateur in vak D van de originele copie ‘goederen vrijgegeven’ en geeft dit dokument terug aan de aangever.
 • De verificatiedienst bewaart de copie totdat het probleem in PLDA is opgelost en geeft vervolgens het resultaat van de verificatie in PLDA in, in het geval dat de aangifte door het systeem werd geselecteerd voor controle.
 • Export:
 • De aangever legt een copie van de aangifte voor aan de verificatiedienst.
 • De verificatiedienst schrijft in vak B  de vermelding “origneel copie Moda verwerkt” en plaatst de communautaire stempel om de echtheid van deze handeling te bevestigen.
 • De aangever brengt de volgende vermelding in het rood aan
  NOODPROCEDURE ECS
  Onbeschikbaarheid van de gegevens in het systeem
  Noodprocedure nr N02015
  Begonnen  op 31/03/2015 om 09:00u
 • De verificatiedienst maakt een copie van de aangifte en vermeldt daarop het resultaat van de verificatie.
 • Indien de douaneaangifte conform werd bevonden, vermeldt de verificateur in vak D van de originele copie  ‘goederen vrijgegeven’ en geeft dit dokument terug aan de aangever
 • De verificatiedienst bewaart de copie totdat het probleem in PLDA is opgelost en geeft vervolgens het resultaat van de verificatie in PLDA in , indien de aangifte werd geselecteerd voor controle door het systeem.

In afwachting van de risicoanalyse is de wachttijd verminderd tot 30 minuten en dient de financiële afhandeling ok,voorafgegaan te worden door de volgende vermelding “De regiekamer plant een opdracht voor de verificatiedienst die de volgende procedure toepast   nadat geverifieerd werd dat de aangifte in orde is op het financieel  vlak”.

23.750 D_PREFERENCE_NOT_APPLICABLE     Preferentieel regime 300 is niet van toepassing op artikel 1 met goederencode 7311009100. --> declaration.declarationGoodsItems[1].commodityCode Preferentieel regime 300 wordt niet aanvaard bij land van oorsprong een EU lidstaat + land van herkomst Zwitserland.
Workaround is:
Als oplossing u plaatst als land van oorsprong Zwitserland met in vak 44 de bijzondere vermelding, ALGEN99 met referentie "land van oorsprong bv IT"
22.869 Sommige  aangevers krijgen de foutboodschap in het vak bestemmeling
DECL_0083 De naam van de Geadresseerde is te lang. --> Declaration.consignee.partyName
Workaround is:
 • De aangiften moeten elektronisch worden ingestuurd
 • Geen noodprocedure
 • In vak 8.3, kiest de aangever 'Onbekend' of BIS nummer in het Type identificatie.
22.706 Rechtscode 600 ontbreekt in Schuldendatabank
Er bestaan nog dossiers ecotax Batterijen en fotoestelellendie dateren  van voor afschaffing van de ecotax (januari 2013)
Er werd voorgesteld aan  DM om de code terug te activeren inde schuldendatabank.

Workaround is:

 • Ingestuurd van AC4 met code 600 met periode begin en einde AC4 in het verleden.
 • De andere codes van schulden uit dat dossier blijven verder ingebracht inde schuldendatabank

Drafts NPS