Van kracht zijnde noodprocedures AC4

Noodprocedure Call N02292 PLDA-AC4: Problemen met handtekening – ENKEL voor klanten PLDA-AC4 die niet met Windows werken 

 • Reden:
  • De aangever krijgt de foutboodschap: 'De handtekening op de ontvangen gegevens is niet geldig.'
  • De bedrijven die geen Internet Explorer kunnen gebruiken (Mac en Linux gebruikers) mogen gebruik maken van de noodprocedure.
  • In het andere geval moeten zij Internet Explorer gebruiken (Windows gebruikers). Geen noodprocedure.
 • Begin: 23/02/2016 om 00.00u
 • Einde: tot tegenbericht
 • Procedure: 
  • De aangiften moeten elektronisch worden ingestuurd
  • De aangifte wordt voorlopig bewaard als “ in behandeling”
  • De aangever krijgt een foutmelding bij het tekenen ( fout JSS Firefox)
  • De aangifte is niet gevalideerd
  • De aangever deelt het LRN-nummer mee van de voorlopige aangifte per mail aan het hulpkantoor
  • Het hulpkantoor zal de aangifte valideren + deelt het MRN-nummer mee aan de aangever
  • De aangever kan daarna het document afdrukken
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (AC4) D.I.720.05, D.D. 252.252 van 26 april 2012 zijn van overeenkomstige toepassing.