Van kracht zijnde noodprocedures EMCS

Noodprocedure EMCS Call N03547: Onderhoud ICT FODFin

Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.

 • Reden:
  Ten gevolge een IT-onderhoud zullen alle interne toepassingen en de e-services van de AAD&A niet beschikbaar zijn tussen zaterdag 12/09 04u00 tot zondag 13/09 18u00.
 • Begin: 12/09/2020 om 06:00u
 • Einde: 14/09/2020 om 10:00u
 • Callnummer voor EMCS: N03547
 • Procedure:
  • Tijdens de installatie, mag de operator, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van van de wet van 22 december betreffende accijns regime.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N03547
   • Begonnen op 12/09/2020 om 06:00u
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.