Van kracht zijnde noodprocedures EMCS

Noodprocedure EMCS Call N03377: 02/01/2020 : Noodprocedure bij vertrek voor de operatoren met aangifte EMCS IMPORT

Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek enkel voor aangiften waarbij de nieuwe NC gebruikt worden (actief vanaf 1/1/2020),

  • Begin: 02/01/2020 om 12:00u

  • Einde: 06/01/2020  om 10:00u

·         Callnummer voor EMCS: N03377

·         Procedure:

o    Ten gevolge van deze vertraging mag de operator, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van van de wet van 22 december betreffende accijns regime.

o    Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:

§  Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling

§  Noodprocedure N03377

§  Begonnen op 02/01/2020  om14:00u

§  Gezien het niet duidelijk is wanneer deze systeemfout wordt opgelost,  is het papieren document de definitieve aangifte, en moet er geen elektronische aangifte volgen,

·         Opmerking: De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing