Van kracht zijnde noodprocedures EMCS

Documenten voor niet-beschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem EMCS


Van kracht zijnde noodprocedures EMCS


Noodprocedure EMCS Call N00491: Er is met de bevestiging van ontvangst van een e-AD (IE818) geen rekening gehouden in het EMCS-systeem en in de Europese gegevensdatabank en dit door technische redenen (starteam 14.375) OF het is onmogelijk om een bevestiging van ontvangst van goederen te doen in het systeem (starteam 14.956)

Wij delen u mee dat de hierna vermelde noodprocedure EMCS toepasbaar is voor sommige e-AD’s op het einde van de bestemming.

 • Reden:
  De e-AD is goed gemaakt in EMCS maar het systeem houdt er geen rekening mee en verstuurt deze niet naar de afzender (starteam 14.375) OF het is onmogelijk om bevestiging van ontvangst te doen omwille van een foutmelding (starteam 14.956)
 • Begin: vrijdag 10 december 2010 om 12u
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor EMCS: N00491
 • Speciale vermelding:
  • Noodbericht van ontvangst voor de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling
  • Noodprocedure nr. N00491
  • Begonnen op 10 december 2010 om 12u
 • Procedure:
  • De Helpdesk laten constateren dat in EMCS de bevestiging van ontvangst niet kan worden vastgesteld of dat de bevestiging is vastgesteld maar dat deze niet behandeld is door het systeem.
  • Toepassen van de omzendbrief 246.200 dd 26 mars 2010 paragraaf 35 punt 2 (aan het hulpkantoor waarvan hij afhangt, een document maken (op papier) met vermelding van dezelfde informatie als in het bericht van ontvangst met de speciale vermelding die in de noodprocedure vermeld staat)
  • Het e-AD-nummer meedelen aan de EMCS Helpdesk per mail met vermelding N00491. : emcs.helpdesk@minfin.fed.be
 • Opmerking: De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing, meer specifiek paragraaf 35 punt 2
 • Bijzondere vermelding:
  • Noodbericht van ontvangst voor de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling
  • Noodprocedure nr. N00491
  • Gestart op 10 december 2010/12u

Noodprocedure EMCS Call N00415: Sommige geadresseerden krijgen de sommige "e-AD’s bestemming" niet in de lijst BEWEGINGEN > EAD VOOR BESTEMMING > BEWEGING

Hierbij melden wij u dat de noodprocedure EMCS wordt ingesteld voor sommige "e-AD's bij het einde" van de overbrenging

 • Reden:
  Sommige geadresseerden krijgen de sommige e-AD's bestemming niet in de lijst BEWEGINGEN > EAD VOOR BESTEMMING > BEWEGING
 • Begin: dinsdag 25 mei 2010 om 16:00
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor EMCS: N00415
 • Bijzondere vermelding:
  • Noodbericht van ontvangst voor de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling
  • Noodprocedure nr. N00415
  • Gestart op 25 mei 2010/16uur
 • Procedure:
  • Na gaan in EMCS of ARC nummer voorkomt in BEWEGINGEN > EAD VOOR BESTEMMING > BEWEGING
  • Als EAD nummer niet getoond wordt in lijst ; paragraaf 35 punt 2 van de omzendbrief 246.200 dd 26 maart 2010 toepassen(aan hulpkantoor waarvan hij afhangt een papieren document met vermelding van dezelfde gegevens als het bericht van ontvangst; en de bijzondere vermelding noodprocedure)
  • E-AD nummer doorsturen naar EMCS Helpdesk per mail: emcs.helpdesk@minfin.fed.be voor bijkomend onderzoek.
 • Opmerking: De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing, meer specifiek paragraaf 35 punt 2