Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Noodprocedures EMCS

Circulaire

Nooddocumenten

OVERBRENGINGEN VAN ACCIJNSGOEDEREN ONDER SCHORSING VAN ACCIJNS

OVERBRENGINGEN VAN ACCIJNSGOEDEREN ONDER DE PROCEDURE ‘ACCIJNS BETAALD’


Van kracht zijnde noodprocedures EMCS


 


Noodprocedure EMCS Call N04390

Noodprocedure EMCS Call N04390 : maintenance

 • De noodprocedure OTS is enkel van toepassing voor dringnede zendingen
 • Begin: 13/02/2024 om 16H30
 • Einde: 15/02/2024 om 10H00
 • Callnummer voor EMCS: N04390
 • Procedure:
  • De operator mag, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk, te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N04382
   • Begonnen op 13/02/2024 om 16H30
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.