Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Van kracht zijnde noodprocedures EMCS

Noodprocedure EMCS Call F04382

Noodprocedure EMCS Call F04382 : EMCS berichten IE801 worden niet altijd ontvangen

 • Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
 • Begin: 13/02/2024 om 16:30u
 • Einde: 15/02/2024 om 10:00u
 • Callnummer voor EMCS: N04382
 • Procedure:
  • De operator mag, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk, te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N04382
   • Begonnen op 13/02/2024 om 16:30u
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.