Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Van kracht zijnde noodprocedures NCTS


Wegens de uitzonderlijke omstandigheden die gekoppeld zijn aan de coronacrisis en om iedereen zo goed mogelijk te beschermen,  zijn uitzonderlijk gedurende de onbeschikbaarheid van de toepassingen en dit tijdens de geldigheidstermijn van de noodprocedure , volgende maatregelen van kracht.

Bovenop de reeds bestaande vereenvoudigingen inzake transit,  kunnen ook volgende procedures worden toegepast :

 • Vrijstelling van verzegeling van zendingen onder transit;
 • De aangifte voor douanevervoer bij aankomst: doorsturen van de documenten per e-mail door operator naar de bevoegde douanediensten (normaliter kregen de betrokken operatoren reeds een mail van de bevoegde diensten);
 • De aangifte voor douanevervoer bij vertrek:
  • per e-mail doorsturen van de aangifte door de operator naar de bevoegde douanediensten (normaliter kregen de betrokken operatoren reeds een mail van de bevoegde diensten);
  • de douane zal een handtekening en stempel op de aangifte plaatsen;
  • de getekende en afgestempelde aangifte wordt door de bevoegde douanediensten aan de operator toegestuurd per e-mail.

 • Noodprocedure NCTS N04213: IT-Onderhoud

  • De noodprocedure OTS is enkel toegestaan voor dringende zendingen.
  • Begin: 09/06/2023 om 16:00u
  • Einde: 11/06/2023 om 18:00u
  • Wij veronschuldigen ons voor het ongemak.
  • Procedure voor interne gebruikers:
   • De aangever uitnodigen een manuele aangifte in te dienen
   • Volgende vermelding aanbrengen
    NOODPROCEDURE NCTS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    nr. OTS N04213
    Begonnen op: 06/09/2023 om 16:00u
   • Op voornoemd document de verificatiegegevens vermelden,
   • Aanbrengen communautaire stempels op de aangifte.
 • N04259

  • Reden:
   Geen reactie NCTS
  • De noodprocedure OTS is enkel toegestaan voor dringende zendingen.
  • Begin: 25/08/2023 om 20:00u
  • Einde: 26/08/2023 om 10:00u
  • Wij veronschuldigen ons voor het ongemak.
  • Afschrijving PLDA (invoer) met Tx documenten:
   • De aangifte moet verder elektronisch in PLDA worden ingestuurd.
   • In vak  40 het voorafgaand document:
    Kiest men voor ANDERE ipv NCTS en code CLE ipv 821, als referentienummer wordt het correct NCTS documentnummer vermeld
   • Code vak 44 "bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCX-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N04259-D:20230825-T200000
   • Na de validatie van de PLDA aangifte,  deelt u per mail het PLDA-aangifte + het NCTS aangifte mee aan de plaatselijke douane,  zij zullen later het NCTS document manueel afschrijven.
  • Procedure voor interne gebruikers:
   • De aangever uitnodigen een manuele aangifte in te dienen
   • Volgende vermelding aanbrengen

  NOODPROCEDURE NCTS
  GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
  nr. OTS N04259
  Begonnen op: 25/08/2023 om 20:00u

  • Op voornoemd document de verificatiegegevens vermelden
  • Aanbrengen communautaire stempels op de aangifte.