Van kracht zijnde noodprocedures PLDA


 • Noodprocedure Call N030xx: Vertragingen PLDA
 • Noodprocedure Call N030xx: Installatie PLDA 17.14.1
 • Noodprocedure Call N030xx: Trimestrieel onderhoud van onze productieomgeving
 • Noodprocedure Call N020xx: Trimestrieel onderhoud het netwerk van Smals - PLDA-Web

Noodprocedure Call N02868: Invoeraangiften binnen het tariefcontingent 091130 met goederencode 0805220020 - Clementines uit Marokko

 • Reden:
  Preferentieel tariefcontingent voor  clementines, vers of gekoeld goederencode 080522020 uit Marokko wordt verkeerd berekend in PLDA
 • Begin: 20/02/2018 om 11:00u
 • Einde: 28/02/2018 tot 17:00u
 • Callnummer voor PLDA : N02868-D:20180220-T110000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DEC-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N02868-D:20180220-T110000
 • Procedure:
  • Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een tariefcontingent.
  • De aanvraag moet volgende stukken omvatten:
   • Een volledige en correct ingevulde manuele aangifte in 4 exemplaren.
   • Bijhorende stukken zoals een (kopie) factuur e.d.
   • De aangever probeert eerst in te sturen in PLDA en als dat niet lukt onderstaande procedure toepassen
   • De aangever dient op het hulpkantoor een manuele aanvragen in.
  • LET WEL! Indien het verkrijgen van een contingent afhankelijk wordt gesteld van het voorleggen van een preferentieel certificaat, dan moet dit certificaat de aanvraag daadwerkelijk vergezellen.
  • Ingeval een verbintenis wordt ingeroepen, kan geen tariefcontingent gevraagd worden en wordt de aangever geacht een aangifte in te reiken via PLDA.
  • Voor het verschil tussen met tarief derde landen en tarief verbonden aan het contingent moet borg gesteld.
 • Het hulpkantoor: 
  • Brengt de aangifte in in de schuldendatabank en reservering borg
  • Stuurt de aanvragen tariefcontingenten op naar de dienst Tariefcontingenten va de Centrale Administratie.
 • Opmerking :
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N02887: Invoeraangiften binnen het tariefcontingent 090073 – 2309904189

 • Reden:
  Tariefcontingent niet gevonden
 • Begin: 27/02/2018 om 11.00u
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor PLDA : N02887-D:20180227-T110000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DEC-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N02887-D:20180227-T110000
 • Procedure:
  • Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een tariefcontingent.
  • De aanvraag moet volgende stukken omvatten:
   • Een volledige en correct ingevulde manuele aangifte in 4 exemplaren.
   • Bijhorende stukken zoals een (kopie) factuur e.d.
   • De aangever probeert eerst in te sturen in PLDA en als dat niet lukt onderstaande procedure toepassen
   • De aangever dient op het hulpkantoor een manuele aanvragen in.
  • LET WEL! Indien het verkrijgen van een contingent afhankelijk wordt gesteld van het voorleggen van een preferentieel certificaat, dan moet dit certificaat de aanvraag daadwerkelijk vergezellen.
  • Ingeval een verbintenis wordt ingeroepen, kan geen tariefcontingent gevraagd worden en wordt de aangever geacht een aangifte in te reiken via PLDA.
  • Voor het verschil tussen met tarief derde landen en tarief verbonden aan het contingent moet borg gesteld.
 • Het hulpkantoor: 
  • Brengt de aangifte in in de schuldendatabank en reservering borg
  • Stuurt de aanvragen tariefcontingenten op naar de dienst Tariefcontingenten va de Centrale Administratie.
 • Opmerking :
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N02611: Vis uit IJsland met preferentie 300 – EUR1

Starteam 28.882

 • Reden:
  Onmogelijkheid om een aangifte met een EUR1 te versturen  voor IJsland voor goederencode 0304530011
 • Foutmelding:
  D_TARBEL_014_PRODUCED_DOCUMENTS_MISSING Ontbrekende bijgevoegde documenten: Y021. --> declaration.declarationGoodsItems[1].commodityCode
 • Begin: 14/03/2017 om 11:00u
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor PLDA : N02611-D20170314-T110000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DEC-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N02611-D20170314-T110000
 • Procedure:
  • De aangifte kan niet elektronisch worden ingestuurd
  • De aangever maakt een manuele aangifte op
  • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor
  • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank
  • De aangifte is de definiteve aangifte
 • Opmerking:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N01317: Invoeraangiften met het tariefcontingent  094312  voor suiker 1701991020

Starteam: 22490

 • Hierbij melden wij u dat de noodprocedure PLDA wordt ingesteld voor invoeraangiften binnen de volgende tariefcontingent 094312 met goederencode 1701991020
 • Reden: de aangever krijgt onderstaande foutmelding:
  D_TDA_007_INVALID_TARIFF_QUOTA Tariefcontingent (quota) is niet correct. --> declaration.declarationGoodsItems[1].commodityCode
 • Begin: 15/03/2013 om 18.00u
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor PLDA : N01317-D20130315-T180000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DcH-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N01317-D20130315-T180000
 • Procedure:
  • De aangifte kan niet elektronisch worden ingestuurd
  • De aangever maakt een manuele aangifte op
  • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor
  • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank
  • De aangifte is de definiteve aangifte
 • Opmerking:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N01060: Problemen met handtekening – Enkel PLDA-Web met Firefox

Starteam 21.247
 • De bedrijven die geen Internet Explorer kunnen gebruiken (Mac en Linux gebruikers) mogen gebruik maken van de noodprocedure.
 • In het andere geval moeten zij Internet Explorer gebruiken (Windows gebruikers). Geen noodprocedure.
 •  PLDA:
  • Begin: 18/07/2012 om 15.00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA : N01060-D:20120718-T150000
  • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N01060-D:20120718-T150000
 • NCTS:
  • Geen noodprocedure. MAAR: NCTS-documenten met aanzuivering van Goederenstroom PLDA: de manuele codes gebruiken.
 • Procedure:
  • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven.
  • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
  • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften.
  • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerking:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N00100: Voor afschrijving van vrachtlijst bulkgoederen met verpakkingscode VL, V0, VP, VR en VY (update 16/12/2008). Enkel geldig voor de kantoren met elektronische goederencomptabiliteit Zeevracht Antwerpen; Gent en Zeebrugge (update 16/07/2009)

 • Probleem: AFSCHRIJVING GOEDERENCOMPTABILITEIT ZEEVRACHT
 • Bij de afschrijving van de goederencomptabiliteit zeevracht heeft de firma het volgend probleem: Voor bulk goederen met als verpakkingscode een verpakkingscode bulk op de elektronische vrachtlijst kan de aanzuivering niet worden ingestuurd
 • De aangever krijgt de volgende foutcode: WO_011 De gegeven hoeveelheid is groter dan de beschikbare hoeveelheid. Gelieve de gegeven waarde te wijzigen.:NO INFORMATION ABOUT THE LOCATION OF THE ERROR
Toegestane noodprocedure:
 • Begin: dinsdag 5 augustus 2008 om 10.00u
 • Einde: tot intrekking door onze diensten
 • Callnummer voor PLDA: N00100-D:20080805-T100000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-GCX-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding : N00100-D:20080805-T100000
 • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
 • Opmerkingen:
  • Eerst aangifte insturen zonder de noodprocedure;als antwoord bovenstaande foutmelding is, dan mag gebruik gemaakt van de noodprocedure.
  • De aanzuiverende aangifte moet aangeboden bij de plaatselijk douanediensten voor manuele afschrijving van de goederencomptabiliteit. De aangever legt bij de plaatselijke douane een kopie BL voor waarop hij het MRN nummer van de aanzuiverende aangifte vermeldt.
  • De plaatselijke douane noteert op de copie B/L de manuele afschrijving in de goederencomptabiliteit PLDA. Wanneer de manuele afschrijving binnen PLDA niet lukt,vermeldt hij dat op de copie BL . Na het einde van de noodprocedure stuurt de plaatselijke doaunedienst de copie B/L’s door naar de bevoegde Controle bevoegd over de opvolging zuivering goederencomptabiliteit.
  • Er mag in geen enkel geval gemaakt worden van deze noodprocedure na de einddatum noch van eerdere noodprocedures waarvan einddatum is verlopen.

 


Noodprocedure Call N030xx: Vertragingen PLDA

 • Wij  verontschuldigen ons voor het ongemak en danken U voor uw begrip.
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N030xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N030xx
  • NCTS:
   • Geen noodprocedure
   • MAAR: NCTS-documenten met aanzuivering van Goederenstroom PLDA: de manuele codes gebruiken.
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N030xx
    Begonnen op:
   • De manuele aagifte is de definitieve aangifte.
   • Alle exemplaren van de aangifte krijgen hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N030xx: Installatie PLDA 17.14.1

 • Reden:
  • ICT  Financiën informeert ons dat woensdag 24/10/2018 om 12:00u de nieuwe versie 17.14.1 van PLDA geïnstalleerd wordt.
  • Wij  verontschuldigen ons voor het ongemak en danken U voor uw begrip.
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin: 24/10/2018 om 12:00u
   • Einde: 24/10/2018 om 13:30u
   • Callnummer voor PLDA : N03048-D:20181024-T120000
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-ALL-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N03048-D:20181024-T120000
  • NCTS:
   • Geen noodprocedure
   • MAAR: NCTS-documenten met aanzuivering van Goederenstroom PLDA: de manuele codes gebruiken.
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven.
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N03048
    Begonnen op: 24/10/2018 om 12:00u
   • De manuele aangifte is de definitieve aangifte.
   • Alle exemplaren van de aangifte krijgen hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.
  •  Release notes (DOC, 82 KB)

 


Noodprocedure Call N030xx1: Trimestrieel onderhoud van onze productieomgaving

 • Reden:
  • Trimestrieel onderhoud van onze productieomgeving
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N030xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-ALL-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N030xx
  • NCTS:
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N030xx
    Begonnen op:
   • De manuele aangifte is de definitieve aangifte.
   • Alle exemplaren van de aangifte krijgen hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

 


Noodprocedure Call N020xx: Trimestrieel onderhoud het netwerk van Smals - PLDA-Web

 • Enkel van toepassing voor de PLDA-Web gebruikers.
 • PLDA-B2B beschikbaar.
 • Reden:
  Smals laat ons het volgende weten:
  Op zaterdag 18 juni 2016 zal het trimestrieel netwerk- en beveiligingsonderhoud plaatsvinden op het netwerk. Dit netwerk bestaat uit het netwerk van Smals, de infrastructuur van het Extranet en het Portaal van de Sociale Zekerheid. Deze kunnen hinder ondervinden tussen 06u en 20u.
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N020xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N020xx
  • NCTS:
   • Geen noodprocedure.
   • MAAR: NCTS-documenten met aanzuivering van Goederenstroom PLDA: de manuele codes gebruiken.
  • Procedure:
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven.
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N020xx
    Begonnen op:
   • De manuele aangifte is de definitieve aangifte.
   • Alle exemplaren van de aangifte krijgen hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.