Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Van kracht zijnde noodprocedures PLDA

 • Noodprocedure PLDA Call N00100: Voor afschrijving van vrachtlijst bulkgoederen met verpakkingscode VL, V0, VP, VR en VY (update 16/12/2008). Enkel geldig voor de kantoren met elektronische goederencomptabiliteit Zeevracht Antwerpen; Gent en Zeebrugge (update 16/07/2009)

  • Probleem: AFSCHRIJVING GOEDERENCOMPTABILITEIT ZEEVRACHT
  • Bij de afschrijving van de goederencomptabiliteit zeevracht heeft de firma het volgend probleem: Voor bulk goederen met als verpakkingscode een verpakkingscode bulk op de elektronische vrachtlijst kan de aanzuivering niet worden ingestuurd
  • De aangever krijgt de volgende foutcode: WO_011 De gegeven hoeveelheid is groter dan de beschikbare hoeveelheid. Gelieve de gegeven waarde te wijzigen.:NO INFORMATION ABOUT THE LOCATION OF THE ERROR
  Toegestane noodprocedure:
  • Begin: 05/08/2008 om 10.00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA: N00100-D:20080805-T100000
  • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-GCX-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding : N00100-D:20080805-T100000
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • Opmerkingen:
   • Eerst aangifte insturen zonder de noodprocedure;als antwoord bovenstaande foutmelding is, dan mag gebruik gemaakt van de noodprocedure.
   • De aanzuiverende aangifte moet aangeboden bij de plaatselijk douanediensten voor manuele afschrijving van de goederencomptabiliteit. De aangever legt bij de plaatselijke douane een kopie BL voor waarop hij het MRN nummer van de aanzuiverende aangifte vermeldt.
   • De plaatselijke douane noteert op de copie B/L de manuele afschrijving in de goederencomptabiliteit PLDA. Wanneer de manuele afschrijving binnen PLDA niet lukt,vermeldt hij dat op de copie BL . Na het einde van de noodprocedure stuurt de plaatselijke doaunedienst de copie B/L’s door naar de bevoegde Controle bevoegd over de opvolging zuivering goederencomptabiliteit.
   • Er mag in geen enkel geval gemaakt worden van deze noodprocedure na de einddatum noch van eerdere noodprocedures waarvan einddatum is verlopen.
 • Workaround voor dokumenten in de status in afwachting van de risicobeoordeling

  • Jira 2354
  • Begin: 31/03/2015 om 09 :00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA : N02015-D:20130331-T090000
  • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N02015-D:20130331-T090000
  • Procedure voor het aangever:
   • Voorleggen van het exemplaar 3 van de PLDA op het lokaal kantoor of doorgeven van de MRN,
   • Eveneens voorleggen van het papieren document met alle verplichte vermeldingen  en de code van de noodprocedure zoals hieronder vermeld,
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    Onbeschikbaarheid van de gegevens in het systeem
    Noodprocedure nr N02015
    Begonnen  op 31/03/2015 om 09:00u
   • De aangever biedt het document aan op het bevoegde kantoor.
  • Procedure voor interne gebruikers:
   • Het bevoegde kantoor controleert of de aangifte na 30 minuten nog steeds in de status ‘in afwachting van risicoanalyse” staat
   • Het bevoegde kantoor  controleert of het handmatige document overeenstemt met het in PLDA geblokkeerde document.
    • Is dit het geval, schrijft het bevoegde kantoor de aangiftes in de boekhouding
    • Vervolgens annuleert het bevoegde kantoor de elektronische aangifte in PLDA
   • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
   • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
  • Opmerkingen:
   • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
   • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
   • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.