Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Controleformulieren Rusland en Belarus

Het controleformulier zal u worden voorgelegd bij een controle van uw goederen door onze diensten in het kader van de toepassing van de Verordening 833/2014 betreffende de beperkende maatregelen ten aanzien van Rusland of Verordening 765/2006 betreffende de beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus. Op 8 april 2022 werden deze verordeningen opnieuw gewijzigd en dit door Verordening 2022/576 voor Rusland en Verordening 2022/577 voor Belarus.

U kan de nieuwe versie van het controleformulier hieronder terugvinden. Indien u dat wenst, kan u dit reeds invullen en bij uw aangifte voegen.

De verificateur zal het document analyseren en beoordelen in het licht van de Verordening. Bij twijfel neemt hij/zij contact op met de bevoegde instantie (Gewest/FOD Economie).