Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Handelsliberaliseringsmaatregelen van toepassing op Oekraïense producten, ingesteld door Verordening (EU) 2022/870

Met de Verordening  (EU) 2022/870 van het Europese Parlement en de Raad van 30 mei 2022 worden volgende tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen ten aanzien van Oekraïense producten  ingesteld:

  1. Voor de invoer van industrieproducten uit Oekraïne die vermeld worden in bijlage I-A van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne waarvoor een geleidelijke afschaffing van invoerrechten (preferentiële douanerechten)  voorzien werd, geldt een douanerecht van 0%.
  2. Opschorting van het stelsel van invoerprijzen voor de producten in bijlage I-A van de Associatieovereenkomst waarop het van toepassing is. Op de invoer van die producten zijn geen douanerechten van toepassing.
  3. De in bijlage I-A van de Associatieovereenkomst vastgestelde tariefcontingenten worden opgeschort en de onder deze contingenten vallende producten mogen zonder douanerechten uit Oekraïne in de Unie worden ingevoerd. Het gaat om volgende continenten:
    • de preferentiële tariefcontingenten 09.6700 tot 09.6726 en
    • de landspecifieke staalcontingenten 09.8803, 09.8836, 09.8868, 09.8873, 09.8881, 09.8891, 09.8919, 09.8927, 09.8937, 09.8959 en 09.8965. Oekraïne maakt ook geen deel meer uit van de residuele staalcontingenten 09.8567, 09.8577, 09.8579, 09.8586, 09.8593, 09.8594, 09.8596, 09.8597 en 09.8598.
  4. Er worden geen antidumpingrechten geïnd op invoer van oorsprong uit Oekraïne tijdens de toepassingsperiode van de Verordening (EU) 2022/870, ook niet na het verstrijken van deze verordening.
  5. De toepassing van Verordening (EU) 2015/478, die betrekking heeft op toezichts- en vrijwaringsmaatregen, wordt tijdelijk opgeschort ten aanzien van invoer van oorsprong uit Oekraïne.

De in punten 1 tot 3  voorziene preferentiële regelingen zijn afhankelijk van de naleving van de regels inzake de oorsprong van producten en de daarmee samenhangende procedures, zoals bepaald in de Associatieovereenkomst.

De hierboven vermelde maatregelen treden in werking vanaf 4 juni 2022 en zullen van toepassing zijn tot 5 juni 2023.