Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beperkende maatregelen m.b.t. de invoer van ruwe olie uit Rusland

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst de aandacht te vestigen op de naderende einddatum voor de invoer van ruwe olie uit Rusland.
Op basis van de Verordening 833/2014 - artikel 3m kan tot 5 december 2022 ruwe olie uit Rusland worden ingevoerd op grond van een bestaand contract of spotcontract. Vanaf 5 december 2022 treedt het invoerverbod definitief in werking.

Overeenkomstig artikel 194 DWU dienen alle verbods- en beperkingsmaatregelen te worden nageleefd op het ogenblik van de vrijgave van uw goederen.
Bijgevolg dienen uw goederen vóór 5 december 2022 in het vrije verkeer te zijn gebracht na een beslissing van onze diensten.
Gelieve dan ook tijdig uw aangifte in te sturen rekening houdend met een mogelijke verificatie van uw goederen.

De guidance van de Europese Commissie omtrent deze en alle andere sanctiemaatregelen ten aanzien van Rusland, kan u hier terugvinden.